Bedömningsstöd i matematik i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i grundskolan.

En del öppna bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

F-3

Öppna bedömningsstöd

Bedömning för lärande i matematik

Ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling.

Bedömning för lärande i matematik Länk till annan webbplats.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1-9

Från varje diagnos får du tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur du genomför den. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1–9 Länk till annan webbplats.

Hitta matematiken

Kartläggningsmaterialet Hitta matematiken är obligatoriskt att använda i förskoleklass på höstterminen. Kartläggningen genomförs i grupp, i ordinarie undervisning och med fördel av undervisande lärare.

Hitta matematiken Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning

Du som lärare ska lättare kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom taluppfattning inom matematik. Materialet ingår i Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Öppna bedömningsstöd

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1-9

Från varje diagnos får du tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur du genomför den. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1–9 Länk till annan webbplats.

Bedömarträning i årskurs 6

Bedömarträning är ett material för dig som undervisar i årskurs 6 och vill utveckla din kompetens att göra bedömningar när det gäller elevers olika förmågor i matematik.

Bedömarträning i årskurs 6 Länk till annan webbplats.

Bedömning för lärande i matematik

Ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling.

Bedömning för lärande i matematik Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1-9

Från varje diagnos får du tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur du genomför den. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1–9 Länk till annan webbplats.

Bedöma elevers förmågor i muntliga uppgifter i årskurs 9

Bedömningsstödet syftar till att stödja din bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik.

Bedöma elevers förmågor i muntliga uppgifter i årskurs 9 Länk till annan webbplats.

Bedömning för lärande i matematik

Ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling.

Bedömning för lärande i matematik Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 september 2022