Bedömningsstöd i matematik i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i grundskolan.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

F-3

Bedömningsstöd för undervisningen

Bedömning för lärande i matematik

Ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling.

Bedömning för lärande i matematik Länk till annan webbplats.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1-9

Från varje diagnos får du tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur du genomför den. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1–9 Länk till annan webbplats.

Hitta matematiken

Kartläggningsmaterialet Hitta matematiken är obligatoriskt att använda i förskoleklass på höstterminen. Kartläggningen genomförs i grupp, i ordinarie undervisning och med fördel av undervisande lärare.

Hitta matematiken Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning

Du som lärare ska lättare kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom taluppfattning inom matematik. Materialet ingår i Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Bedömningsstöd för undervisningen

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1-9

Från varje diagnos får du tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur du genomför den. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1–9 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd för betygsättningen

Bedömarträning i årskurs 6

Bedömarträning är ett material för dig som undervisar i årskurs 6 och vill utveckla din kompetens att göra bedömningar när det gäller elevers olika förmågor i matematik.

Bedömarträning i årskurs 6 Länk till annan webbplats.

Bedömning för lärande i matematik

Ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling.

Bedömning för lärande i matematik Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Bedömningsstöd för undervisningen

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1-9

Från varje diagnos får du tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur du genomför den. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat.

Diamant - ett diagnosmaterial i årskurs 1–9 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd för betygsättningen

Bedöma elevers förmågor i muntliga uppgifter i årskurs 9

Bedömningsstödet syftar till att stödja din bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik.

Bedöma elevers förmågor i muntliga uppgifter i årskurs 9 Länk till annan webbplats.

Bedömning för lärande i matematik

Ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling.

Bedömning för lärande i matematik Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 april 2022