Bedömningsstöd i matematik i grundskolan

Det finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i grundskolan.

I samband med införandet av nya läroplanen, Lgr22, gjorde vi en översyn av samtliga bedömningsstöd med formativa syften. Under denna process avpublicerades bedömningsstöden och vi undersöker nu eventuella behov av bedömningsstöd med formativa syften.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

F-3

Öppna bedömningsstöd

Hitta matematiken

Kartläggningsmaterialet Hitta matematiken är obligatoriskt att använda i förskoleklass på höstterminen. Kartläggningen genomförs i grupp, i ordinarie undervisning och med fördel av undervisande lärare.

Hitta matematiken Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning

Du som lärare ska lättare kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom taluppfattning inom matematik. Materialet ingår i Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 januari 2023