Bedömningsstöd i musik i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet musik i grundskolan.

Bedömningsstöd i årskurs 6

Bedömningsstödet konkretiserar kunskapskraven och möjliggör för musiklärare att göra säkrare bedömningar av elevers prestationer. Med stöd av materialet får du möjlighet att förstå och relatera delar av kunskapskravet till elevers sjungande, resonerande och uttryck om musikaliska upplevelser.

Bedömningsstöd i musik i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Bedömningsstöd i årskurs 7–9

Bedömningsstödet utgår ifrån inspelningar av kompositioner och ensemblespel av elever i årskurs 9. Dessa autentiska elevarbeten beskrivs och bedöms i inspelade dialoger, baserade på flera musiklärares bedömningar. Inspelningarna kompletteras med en användarhjälp, texter som kopplar elevernas prestationer till betygsnivåer och en forskningsbaserad text om bedömning av musicerande och musikskapande.

Bedömningsstödet är uppdelat i olika delar med olika fokusområden.

Bedömning av ensemblemusicerande

I bedömningsstödet i ensemblemusicerande hittar du bland annat en användarhjälp med förslag på metoder för bedömning, kommentarmallar till de filmade elevexemplen och konkreta exempel på hur aspekter och värdeord bör tolkas.

Filmerna visar elever i årskurs 9 sjunga och spela. Inspelningen finns i två versioner varav den ena är kommenterad av lärare och den andra okommenterad. Lärarnas kommentarer får inte uppfattas som normerande och det är viktigt att du på egen hand eller tillsammans med kolleger tar dig tid att ifrågasätta deras observationer och bedömningar.

Bedömningsstöd i musik – ensemblemusicerandePDF (pdf, 659 kB)

Beställ filmade elevexempel

Filmerna till bedömningsstödet i ensemblemusicerande finns endast på dvd. Du som musiklärare kan beställa dvd:n via vår beställningsblankett för bedömningsstöd. Ladda ner beställningsblanketten och skicka den till Skolverkets distributör Exakta Print.

Beställ bedömningsstödPDF (pdf, 114 kB)

Filmerna till bedömningsstödet i ensemblemusicerande finns endast på dvd. Du som musiklärare kan beställa dvd:n via vår beställningsblankett för bedömningsstöd. Ladda ner beställningsblanketten och skicka den till Skolverkets distributör Exakta Print.

Beställ bedömningsstödPDF (pdf, 114 kB)

Bedömning av musikskapande

I bedömningsstödet i musikskapande hittar du bland annat en användarhjälp med förslag på metoder för bedömning, kommentarmallar till de inspelade elevexemplen och konkreta exempel på hur aspekter och värdeord bör tolkas.

Filmerna visar elever i årskurs 9 sjunga och spela. Inspelningen finns i två versioner varav den ena är okommenterad och den andra kommenterad av lärare. Lärarna gör bedömningar av elevernas kunskaper samtidigt som de spelar.

Bedömningsstöd i musik – musikskapandePDF (pdf, 1 MB)

Erfarenheter från forskning

Få en vetenskaplig bakgrund till bedömningsstödet i musik. Materialet gör kopplingar mellan läroplan och forskningsrön, samt tar upp olika förutsättningar för god undervisning och framgångsrikt lärande.

Bedömningsstöd i musik - Erfarenheter från forskningPDF (pdf, 686 kB)

Få en vetenskaplig bakgrund till bedömningsstödet i musik. Materialet gör kopplingar mellan läroplan och forskningsrön, samt tar upp olika förutsättningar för god undervisning och framgångsrikt lärande.

Bedömningsstöd i musik - Erfarenheter från forskningPDF (pdf, 686 kB)

Senast uppdaterad 07 augusti 2020