Bedömningsstöd i musik i grundskolan

I dagsläget finns endast kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, steg 3, tillgängligt i ämnet.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Senast uppdaterad 17 augusti 2022