Bedömningsstöd i slöjd i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet slöjd i grundskolan.

Bedömningsstöd i årskurs 6 och 9

Det finns två bedömningsstöd i ämnet slöjd, ett i årskurs 6 och ett i årskurs 9. Bedömningsstöden kan användas ihop när terminsbetyg ska sättas. Du som lärare avgör varje termin från och med höstterminen i årskurs 7 vilken kunskapsnivå och progression som är rimlig för eleven i relation till de olika betygsstegen. Du kan skriva egna exempel i matriserna som ingår i materialet.

Bedömningsstöd i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Bedömningsstöd i årskurs 9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Kompetensutveckling: Bedömning i slöjd

Som en förlängning av bedömningsstödet i slöjd finns ett kompetensutvecklingsmaterial för dig som vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning ytterligare.

Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om 4–10 slöjdlärare. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet.

Kompetensutvecklingspaket i slöjd (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 05 juli 2021

Innehåll på denna sida