Bedömningsstöd i slöjd i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet slöjd i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i slöjd årskurs 6

Det här bedömningsstödet i slöjd kan användas av både lärare och elever för att förtydliga och ge exempel på vad som kan vägas in i bedömningen och hur bedömningen kan gå till.

Bedömningsstöd i slöjd årskurs 6 Länk till annan webbplats.

Kompetensutveckling i slöjd

Det här materialet är en förlängning av de tidigare utgivna bedömningsstöden i slöjd för årskurs 6 och 9.

Kompetensutveckling i slöjd Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i sljöjd årskurs 9

Det här bedömningsstödet i slöjd kan användas av både lärare och elever för att förtydliga och ge exempel på vad som kan vägas in i bedömningen och hur bedömningen kan gå till.

Bedömningsstöd i slöjd årskurs 9 Länk till annan webbplats.

Kompetensutveckling i slöjd

Det här materialet är en förlängning av de tidigare utgivna bedömningsstöden i slöjd för årskurs 6 och 9.

Kompetensutveckling slöjd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 09 augusti 2022