Bedömningsstöd i spanska i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Formativt material, från nybörjarnivå till språkval årskurs 9

Syftar till att eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och dokumentera sina reflektioner om sin språkutveckling samt sitt eget lärande inom sitt moderna språk.

Formativt material, från nybörjarnivå till språkval årskurs 9 Länk till annan webbplats.

Diálogos

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på tio dialoger som utspelar sig i olika miljöer.

Diálogos Länk till annan webbplats.

Höra: Entrevista con Andrea, una futbolista chilena

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna ska lyssna på en intervju om en ung chilenska som berättar om sitt deltagande i Gothia Cup.

Höra: Entrevista con Andrea, una futbolista chilena Länk till annan webbplats.

Höra: Pequeños temas

Exempeluppgift i hörförståelse med inspelningsmanus och facit.

Höra: Pequeños temas Länk till annan webbplats.

Inés, una estudiante chilena

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa en text om hur det kan vara att studera på gymnasiet i Chile.

Inés, una estudiante chilena Länk till annan webbplats.

Läsa: Clara

Exempeluppgift i läsförståelse med facit

Läsa: Clara Länk till annan webbplats.

Läsa: El chocolate

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa en kort faktatext om chokladens historia och utbredning.

Läsa: El chocolate Länk till annan webbplats.

Läsa: Emails de Argentina

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa en resedagbok.

Läsa: Emails de Argentina Länk till annan webbplats.

Läsa: La naturaleza en Suecia

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa korta informationstexter om att turista i svensk natur.

Läsa: La naturaleza en Suecia Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2015 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2017 Provmaterial Skriva

Skriftligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2019 Provmaterial

Kursprov som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov.

Höra: Uppgift 1-3

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-4

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2022