Bedömningsstöd teknik grundskolan

Det finns två bedömningsstöd för dig som undervisar i teknik i mellanstadiet. Här hittar du också stöd för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i ämnet.

Teknik i vardagen – ett bedömningsstöd i årskurs 4–6

I bedömningsstödet får eleverna fundera över tekniska lösningar, deras funktion och hur dessa har utvecklats över tid och utifrån olika behov. Eleverna får även värdera konsekvenser av teknikval för individ, samhälle och miljö samt reflektera över driv­krafter bakom teknikutveckling.

Materialet innehåller en bedömningsguide för diskussion av hur du som lärare ser på kvalitet och en kompetensprofil för sammanställning av elevernas resultat.

Teknik i vardagen (bedömningsportalen)lock_outlinelänk till annan webbplats

Slagverksinstrument – ett bedömningsstöd i årskurs 4–6

Eleverna får använda och utveckla sina kunskaper om teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersöka förutsättningar, föreslå lösningar, pröva metoder för att konstruera och konstruera samt testa och förbättra ett slagverksinstrument. Eleven får också fundera kring material och verktyg samt hur konstruktionen ska tillverkas och sammanfogas för att bli hållfast.

Materialet innehåller en bedömningsguide för diskussion av hur du som lärare ser på kvalitet och en kompetensprofil för sammanställning av elevernas resultat.

Slagverksinstrument (bedömningsportalen)lock_outlinelänk till annan webbplats

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i teknik (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Film: Ett kartläggningssamtal i teknik (tid 11:46)

Filmat exempel på hur ett kartläggningssamtal i teknik kan se ut.

Senast uppdaterad 05 juli 2021

Innehåll på denna sida