Bedömningsstöd teknik grundskolan

Det finns två bedömningsstöd för dig som undervisar i teknik i mellanstadiet. Här hittar du också stöd för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i ämnet.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Rörliga leksaker

Eleverna får tillverka och testa en enkel leksaksbåt. De undersöker uppbyggnad och funktion hos en enkel konstruktion, föreslår förbättringar och beskriver detta med hjälp av ord, begrepp och skisser.

Slagverksinstrument

Eleverna får använda och utveckla sina kunskaper om teknikutvecklingsarbetets olika faser; för att konstruera, testa och förbättra ett slagverksinstrument.

Teknik i vardagen

I materialet får eleverna fundera över tekniska lösningar, deras funktion och hur dessa har utvecklats över tid och utifrån olika behov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 maj 2022