Bedömningsstöd i tyska i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Formativt material, från nybörjarnivå till språkval åk 9

Syftar till att eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och dokumentera sin reflektiva förmåga inom sitt moderna språk.

Formativt material, från nybörjarnivå till språkval åk 9 Länk till annan webbplats.

Höra: Dialoge

Exempeluppgift i hörförståelse med inspelningsmanus och facit.

Höra: Dialoge Länk till annan webbplats.

Höra: Erfahrungen im Ausland

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på ett samtal mellan två svenska ungdomar om sina vistelser i det tyska språkområdet.

Höra: Erfahrungen im Ausland Länk till annan webbplats.

Höra: Marina

Exempeluppgift i hörförståelse med inspelningsmanus och facit.

Höra: Marina Länk till annan webbplats.

Höra: Wo befinden sie sich?

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna ska para ihop dialoger med rätt svarsalternativ.

Höra: Wo befinden sie sich? Länk till annan webbplats.

Läsa: Das bin ich

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Das bin ich Länk till annan webbplats.

Läsa: Ein Brief von Lena

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa Lenas brev till sina vänner.

Läsa: Ein Brief von Lena Länk till annan webbplats.

Läsa: Familienanzeigen

Exempeluppgift i läsförståelse som består av tidningsnotiser som ska kombineras med rätt beskrivning.

Läsa: Familienanzeigen Länk till annan webbplats.

Läsa: Gespräche

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Gespräche Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2015 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2019 Provmaterial

Kursprov som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov.

Höra: Uppgift 1-3

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-3

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2022