Bedömningsstöd i tyska i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

Bedömningsstöden är aktuella men kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Formativt material, från nybörjarnivå till språkval åk 9

Syftar till att eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och dokumentera sin reflektiva förmåga inom sitt moderna språk.

Formativt material, från nybörjarnivå till språkval åk 9 Länk till annan webbplats.

Höra: Dialoge

Exempeluppgift i hörförståelse med inspelningsmanus och facit.

Höra: Dialoge Länk till annan webbplats.

Höra: Erfahrungen im Ausland

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på ett samtal mellan två svenska ungdomar om sina vistelser i det tyska språkområdet.

Höra: Erfahrungen im Ausland Länk till annan webbplats.

Höra: Marina

Exempeluppgift i hörförståelse med inspelningsmanus och facit.

Höra: Marina Länk till annan webbplats.

Höra: Wo befinden sie sich?

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna ska para ihop dialoger med rätt svarsalternativ.

Höra: Wo befinden sie sich? Länk till annan webbplats.

Läsa: Das bin ich

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Das bin ich Länk till annan webbplats.

Läsa: Ein Brief von Lena

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa Lenas brev till sina vänner.

Läsa: Ein Brief von Lena Länk till annan webbplats.

Läsa: Familienanzeigen

Exempeluppgift i läsförståelse som består av tidningsnotiser som ska kombineras med rätt beskrivning.

Läsa: Familienanzeigen Länk till annan webbplats.

Läsa: Gespräche

Exempeluppgift i läsförståelse med facit.

Läsa: Gespräche Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2015 Provmaterial Reception

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial Tala

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2019 Provmaterial

Kursprov som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov.

Höra: Uppgift 1-3

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-3

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Skriva: Uppgift 1

Skrivuppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 september 2022