Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018

Den 1 juli träder flera förändringar ikraft i läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om jämställdhet och förändringar i kursplanerna i moderna språk och teckenspråk. Förändringarna påverkar grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner.

Grundskolan

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018.

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 154 kB)

Moderna språk och teckenspråk för hörande

Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. Observera att för de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad kommer kursplanerna i moderna språk och teckenspråk för hörande att förändras. Förändringarna innebär att det centrala innehållet i de kursplanerna delas upp i årkurs 4-6 respektive 7-9 och att det införs kunskapskrav i årskurs 6. Skolverkets har redovisat sitt förslag till förändringar i kursplanerna till regeringen, regeringen har ännu inte fattat beslut om kursplanerna.

Läs de reviderade läroplans- och kursplanetexterna i Lgr 11 (finns i SKOLFS)länk till annan webbplats

Se timplanen

Grundsärskolan

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018.

Läs förändringarna i del 1 och 2 i grundsärskolans läroplan i SKOLFSlänk till annan webbplats

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för grundsärskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 153 kB)

Förändringar i flera kursplaner

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanen för grundsärskolan kan bli stadieindelad. Förslagen lämnades till regeringen den 23 mars 2018. Regeringen har ännu inte fattat beslut, men avser att göra det så att timplanen ska börja gälla från höstterminen 2018. Övergångsbestämmelser om timplanen är inte beslutade.

Som en konsekvens av att timplanen blir stadieindelad kommer förändringar att ske i det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden. Det centrala innehållet kommer att delas upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen har Skolverket tagit fram förslag till kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen. Skolverket inväntar beslut från regeringen om timplanen för att kunna fatta beslut om förändringar i det centrala innehållet och nya kunskapskrav för årkurs 3.

Läs Skolverkets förslag till stadieindelad timplan och förändringar i kursplanernalänk till annan webbplats

Konferens om förändringarna i grundsärskolan

Under hösten 2018 håller Skolverket konferenser om förändringarna i i timplanen, läroplanen och kursplanerna.

Läs mer om konferensen i kalendariet, och anmäl dig

Sameskolan

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018.

Läs förändringarna i del 1 och 2 i sameskolans läroplan i SKOLFSlänk till annan webbplats

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för grundsärskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 152 kB)

Moderna språk och teckenspråk för hörande

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanen för sameskolan kan bli stadieindelad. Förslagen lämnades till regeringen den 23 mars 2018. Regeringen har ännu inte fattat beslut, men avser att göra det så att timplanen ska börja gälla från höstterminen 2018.

Förslaget innebär att undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Bortsett från det förändras inte det totala antalet timmar. Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Läs Skolverkets förslag till stadieindelad timplan och förändringar i kursplanernalänk till annan webbplats

Specialskolan

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018.

Läs förändringarna i del 1 och 2 i specialskolans läroplan i SKOLFSlänk till annan webbplats

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för specialskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 151 kB)

Moderna språk och teckenspråk för hörande

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanen för specialskolan kan bli stadieindelad. Förslagen lämnades till regeringen den 23 mars 2018. Regeringen har ännu inte fattat beslut, men avser att göra det så att timplanen ska börja gälla från höstterminen 2018. Övergångsbestämmelser om timplanen är inte beslutade.

Förslaget innebär att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7 och att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 7.

Läs Skolverkets förslag till stadieindelad timplan och förändringar i kursplanernalänk till annan webbplats

Till toppen Gå till toppen på sidan