Flera förändringar gäller sedan den 1 juli

Läsa, skriva, räkna-garantin, förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero, mer undervisningstid i vissa ämnen. Här har vi samlat aktuella regeländringar.