Nu reviderar vi kursplanerna

Syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och att kunskapskraven ska ge ett bättre stöd för betygssättning. Den 25 september presenterar vi våra förslag.