Skolverket

Kurs- och ämnesplaner är inte tillgängliga under lördagen
Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner är inte tillgängliga lördagen den 17 november klockan 08.00–15.00 på grund av planerat underhåll.

Ett fel uppstod!

<br/><br/>Call to getSubject(GRGRMOD01, COMPULSORY_SCHOOL) caused an error: I/O error: Connection reset; nested exception is java.net.SocketException: Connection reset

Senast uppdaterad 05 november 2018