Förbered och genomför digitala nationella prov

De digitala nationella proven genomförs i Skolverkets provplattform. Här finns information om förberedelser, genomförande och bedömning.

Webbutbildning och demoprov

Det är huvudmannen och rektorn som ansvarar för att skolan har förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Innan provet genomförs behöver du få information från din rektor om skolans rutiner för till exempel inloggning, anpassningar, nedlåst läge av digital enhet, support med mera.

Du och dina elever behöver också lära er hur provplattformen fungerar och i god tid innan provet behöver du gå vår webbutbildning om provplattformen samt genomföra demoprov med eleverna. Webbutbildningen riktar sig till skolpersonal. För elever och skolpersonal finns en film samt manual och demoprov.

Demoprov och manual för elever

Webbutbildning om Skolverkets provplattform

Elevernas digitala enheter ska vara i nedlåst läge

Eleverna ska genomföra proven i så kallat nedlåst läge. Nedlåst läge innebär att eleverna inte kan komma åt andra program, filer eller webbläsare när de genomför provet. Det finns två sätt att få nedlåst läge. Om eleverna har Chromebooks används så kallat kioskläge. Om eleverna har en annan typ av digital enhet används Safe exam browser. Det är huvudmannen som ansvarar för att se till att eleverna kan använda sig av kioskläge respektive Safe exam browser för att uppnå nedlåst läge.

Innan du ska genomföra provet är det bra om du känner till om dina elever har Chromebooks och ska använda kioskläge eller om de har en annan typ av digital enhet och ska använda Safe exam browser eftersom de kommer att logga in i provplattformen på olika sätt. Elever med Chromebooks loggar in via kioskapplikationen på datorn medan elever med Safe exam browser loggar in via en länk.

Förbered elever som loggar in med Safe exam browser

Om dina elever har Safe exam browser för att få nedlåst läge ska de klicka på en länk för att starta Safe exam browser och logga in i provplattformen. Länken finns på sidan ”Logga in med Safe exam browser”. Se till att eleverna har tillgång till länken innan provtillfället, exempelvis via er lärplattform, som bokmärke i webbläsaren eller länk på skrivbordet.

Logga in med Safe exam browser

Anpassningar i provplattformen

Elever med funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, kan behöva anpassningar vid provgenomförandet. Anpassningarna behöver förberedas i god tid före provgenomförandet. Det är rektorn som beslutar om anpassningar. I lärarinformationen finns exempel på anpassningar för respektive prov.

En del anpassningar läggs in i förväg i provplattformen. Det är de som har rollen Rektor, Skoladministratör eller Provadministratör i provplattformen som kan göra det. Anpassningar som görs i provplattformen är

  • förlängd provtid
  • undanta elever från att genomföra provet.

Undantag från att genomföra provet i nedlåst läge

Om rektor har fattat beslut om att en elev får använda vissa egna digitala verktyg som anpassning kan eleven behöva genomföra provet utan nedlåst läge. Elever som ska genomföra provet utan nedlåst läge loggar in till provplattformen med följande länk:

Provplattformen är stängd från den 18 juni till den 30 september. Länk publiceras när provplattformen öppnar igen.

Se till att länken enbart förmedlas till de elever som ska undantas från nedlåst läge. Tänk även på att övervaka elever som genomför provet utan nedlåst läge extra noga eftersom eleverna kommer att ha tillgång till applikationer, filer och webbläsare som de inte får använda under provgenomförandet.

Informera elever och vårdnadshavare om personuppgiftsbehandling

Innan provet ska elever och vårdnadshavare få information om hur personuppgifter behandlas i provplattformen. Ladda ner informationsbrevet och dela ut det till eleverna.

Informationsbrevet publiceras senare.

Tilldela prov i provplattformen

I god tid innan provdagen ska proven tilldelas till eleverna i provplattformen. Det är de som har rollen Rektor, Skoladministratör eller Provadministratör i provplattformen som kan göra det.

Provgenomförande

Informera eleverna om vad som gäller vid provgenomförandet. I lärarinformationen finns instruktioner för respektive prov.

Checklista för provledare

Den person som övervakar provgenomförandet i provplattformen och klassrummet har rollen Provledare i provplattformen. Det finns en checklista som provledaren kan skriva ut och ha med vid provgenomförandet.

Checklistan publiceras senare.

Inloggning till provplattformen

Skolpersonal loggar in i provplattformen med e-legitimation medan eleverna loggar in med användarnamn och lösenord. Eleverna ska dock logga in i nedlåst läge. Elever med Chromebooks loggar in via kioskapplikationen på datorn. Elever med Safe exam browser på datorn loggar in genom att klicka på en länk. Mer information och länkar till inloggningen finns på sidan ”Logga in i provplattformen”.

Logga in i provplattformen

Bedömning

Uppgifter med fasta svarsalternativ rättas automatiskt direkt i provplattformen. Uppgifter som eleverna besvarar med egen text ska bedömas av lärare. I provplattformen finns bedömningsanvisningar för hur svaren på de olika uppgifterna ska bedömas.

Hantering av provresultat

När bedömningen är klar kan lärare och rektor se resultatet i provplattformen. Det går att spara och skriva ut provresultaten för de elever som går på skolan.

Skolan behöver inte rapportera in resultaten till varken Skolverket eller Statistikmyndigheten SCB utan det sker automatiskt.

Senast uppdaterad 19 juni 2024

Innehåll på denna sida