Lämna in provresultat i grundskolan

Provresultaten samlas in för att kunna följa upp elevernas kunskaper, för forskning och för utveckling av proven.

Det görs två insamlingar i samband med nationella prov.

I den ena insamlingen rapporterar alla skolor in resultatet för samtliga elever. Insamlingen är en del av Sveriges officiella statistik och görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Det är huvudmannen eller skolenheten som lämnar uppgifterna till SCB. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

I den andra insamlingen lämnar du som lärare in resultat på uppgiftsnivå för ett urval av eleverna. Du besvarar även en enkät om provet. Den här insamlingen görs av de universitet och högskolor som utvecklar proven.

Alla elevers provresultat samlas in av SCB

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag av oss gör de årliga insamlingarna av elevers resultat på de nationella proven. Det här är en del av vår officiella statistik.

Sista inlämningsdag att rapportera in resultaten är den 18 juni varje år. Resultaten publiceras i november samma år.

Lämna uppgifter om provresultat (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna

Senast uppdaterad 02 maj 2024

Innehåll på denna sida