Nationella prov

Hantera proven på ett säkert sätt

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera nationella prov. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

Nationella prov

Anpassningar för elever med funktionsnedsättningar

För elever med funktionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.

Nationella prov

Digitala prov från 2022

Vi arbetar med att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning. Att eleverna skriver uppsatsdelarna på dator är ett första steg. Digitala prov finns på plats år 2022.