Gamla prov och exempeluppgifter i grundskolan

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever och föräldrar, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess i flera år, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Exempel på provuppgifter i textviewformat och svällbilder

Matematik, svenska och svenska som andraspråk årskurs 3 Zip, 11 MB.

Exempel på provuppgifter i textviewformat och svällbilder

Engelska årskurs 6 Zip, 2 MB.

Matematik årskurs 6 Zip, 3 MB.

Svenska och svenska som andraspråk årskurs 6 Zip, 7 MB.

Senast uppdaterad 17 juli 2024

Innehåll på denna sida