Betyg i gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiesärskolearbetet.