Frågor och svar

Vem ska sätta betyg om lärare är frånvarande?

Rektorn har nu möjlighet att besluta om betyg om betygssättande lärare är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset.

Det gäller under förutsättning att huvudmannen har stängt helt eller delvis

  1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
  2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
  3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
  4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
  5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.