Vad händer efter beslut?

Om du får fler behörigheter i din legitimation får du en ny legitimationshandling där de nya behörigheterna framgår.

Skolverket skickar beslutet i första hand till den mejladress du gett oss och i andra hand till din folkbokföringsadress.

Så här ser beslutet ut

Beslutet innehåller följande delar:

Beslutsmotivering

I beslutsmotiveringen står det varför vi fattat vårt beslut, vem som fattat beslutet och vilka bestämmelser som ligger till grund för det. Om vi har beslutat att inte ge dig utökad behörighet i ett ämne beskriver vi vad vi grundar det beslutet på.

Legitimationshandling

Legitimationshandlingen innehåller uppgifter om

  • namn
  • datum för beslut
  • behörigheter
  • vilka skolformer, ämnen och årskurser som du blir behörig att undervisa i.

Det finns två typer av legitimationer: lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Om du blir behörig att undervisa som både lärare och förskollärare får du två legitimationer.

Uppgifterna registrerar vi också i lärar- och förskollärarregistret.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Lärarlyftet

Du som är lärare och har legitimation, men undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen, kan utöka din legitimation med fler behörigheter genom att gå Lärarlyftet. Skolverket erbjuder också kurser för fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Om du går Lärarlyftet kan du få validera tidigare kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan betyder det att vi inte har kunnat pröva om du har rätt till fler behörigheter. Några vanliga orsaker till att vi avvisar ansökningar är att vi inte har fått in

  • ansökningsavgiften från dig
  • en underskriven ansökningsblankett.

Har vi avvisat din ansökan och du vill att vi ska pröva om du kan få fler behörigheter igen? Då måste du göra en helt ny ansökan.

Hur du överklagar

Om du tycker att vi har fattat fel beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in till Skolverket inom tre veckor efter att du har fått beslutet.

Det står om rätten att överklaga en ansökan om legitimation i förvaltningslagen. Om du överklagar beslutet prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Oavsett om vi kommer fram till att vi ska ändra eller inte ska ändra beslutet lämnar vi över ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

I din överklagan ska det stå

  • ärendenumret för Skolverkets beslut
  • hur du skulle vilja att beslutet ändrades
  • varför du tycker att beslutet ska ändras.

Skicka eller lämna överklagan till Skolverket:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

E-post till skolverket@skolverket.se

Förvaltningsrätten i Stockholm Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 maj 2021