Ämne - Form och design

Ämne - Form och design

Ämnet form och design behandlar formgivning av produkter och miljöer. I ämnet ingår kunskap om material, färg och form samt användning av dessa för en bestämd funktion och estetiskt uttryck.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet form och design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om formgivning av produkter samt miljöer för en viss funktion och med ett estetiskt uttryck. Form och design används inom många olika områden i dagens samhälle, till exempel inredningar, industriprodukter och blomsterbinderi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur traditioner och stilepoker påverkar formgivningen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om arbetsmiljö och säkerhet.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över samt samtala om funktion och estetik.

Undervisningen i ämnet form och design ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om betydelsen av material, färg och form inom formgivning.
 2. Kunskaper om formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt.
 3. Förmåga att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer på ett ergonomiskt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Form och design, 100 poäng.
 2. Form och design – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen form och design. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Form och design, 100 poäng

Kurskod: FOCFOR5

Kursen form och design omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Form och design genom olika stilepoker och traditioner.
 • Färg- och formlära.
 • Material. Egenskaper och användningsområden.
 • Form och design av produkter och miljöer.
 • Formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt.
 • Metoder och tekniker, till exempel skisser, modellbyggen och digital teknik.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om upphovsrätt och miljölagar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att redogöra för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven medverkar också i att beskriva formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom medverkar eleven i att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör på ett enkelt sätt för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom använder eleven med viss säkerhet form och design vid utformning av produkter och miljöer.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör på ett utvecklat sätt för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom använder eleven med säkerhet form och design vid utformning av produkter och miljöer.

Form och design – specialområde, 100 poäng

Kurskod: FOCFOR50S

Kursen form och design – specialområde omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Form och design av produkter och miljöer inom ett specialområde, till exempel inredning, blomsterbinderi och skyltning.
 • Form och design genom olika stilepoker och traditioner.
 • Färg- och formlära.
 • Material inom specialområdet. Egenskaper och användningsområden.
 • Formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt.
 • Metoder och tekniker inom specialområdet, till exempel skisser, modellbyggen och digital teknik.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om upphovsrätt och miljölagar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att redogöra för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven medverkar också i att beskriva formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom medverkar eleven i att använda form och design vid utformning av produkter och miljöer.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör på ett enkelt sätt för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom använder eleven med viss säkerhet form och design vid utformning av produkter och miljöer.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör på ett utvecklat sätt för betydelsen av material, färg och form inom formgivning. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt formgivningsprocessen, från idé till färdig produkt. Dessutom använder eleven med säkerhet form och design vid utformning av produkter och miljöer.