Ämne - Hantverk och produktion

Ämne - Hantverk och produktion

Ämnet hantverk och produktion behandlar olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Ämnet handlar om produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, inom såväl hantverk som industriell produktion. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hantverk och produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hantverkens och industrins olika yrkesområden och arbetsmiljöer samt förståelse av produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den historiska utvecklingen av olika yrken inom hantverk och industri. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hantverksmässig som industriell produktion. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse för vad det innebär att arbeta inom hantverk och produktion samt hur varor tillverkas och produceras.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet samt om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion på ett säkert sätt.

Fältstudier och praktiskt arbete ska ingå i undervisningen. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och samtala om yrken och yrkeskulturer inom hantverk och produktion samt om arbetsmiljö och säkerhet.

Undervisningen i ämnet hantverk och produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion.
 2. Kunskaper om produktionsprocessen, från idé till färdig produkt.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Hantverk och produktion, 200 poäng.

Kurser

Hantverk och produktion, 200 poäng

Kurskod: HAKHAN5

Kursen hantverk och produktion omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika yrkesområden och arbetsmiljöer inom hantverk och industriell produktion.
 • Hantverkets och den industriella produktionens historiska utveckling.
 • Produktions- och arbetsprocessen, från idé till färdig produkt.
 • Material, metoder och teknisk utrustning inom hantverk och industriell produktion.
 • Arbetsuppgifter inom hantverk och industriell produktion.
 • Brandskydd, elsäkerhet och första hjälpen.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området hantverk och industriell produktion, till exempel bestämmelser om upphovsrätt, avtal och miljölagar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Eleven medverkar också i att beskriva produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt och säkert sätt.