Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Kod för ämnesområde: HEM

Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

Ämnesområdets syfte

Undervisningen i ämnesområdet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att leva ett självständigt liv. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tillaga måltider samt utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om boendemiljö och hur man kan vårda och sköta ett hem. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor och hur man planerar sin ekonomi. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra inköp till hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsfördelning och jämställdhet i hemmet samt om sambandet mellan kost och hälsa.

I undervisningen ska eleverna få lösa problem och pröva olika metoder och tillvägagångssätt vid arbete i ett hem.

Undervisningen i ämnesområdet hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att tillaga måltider och utföra annat arbete i hemmet.
 2. Förmåga att tolka och använda information som handlar om arbete i hemmet, ekonomi och konsumtion.
 3. Förmåga att planera och genomföra inköp till hemmet.

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnesområdet ska behandla följande centrala innehåll:

Mat, måltider och hälsa

 • Recept, instruktioner och information på förpackningar.
 • Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.
 • Metoder för hantering och förvaring av livsmedel.
 • Planering av inköp och enkla måltider med hänsyn till hälsa och ekonomi.
 • Sambandet mellan kost och hälsa.

Vardagsmiljö och boende

 • Rutiner och metoder för hygien, tvätt och städning.
 • Planering, organisering och inredning av hemmet.
 • Säkerhet vid hantering av redskap, verktyg och kemikalier i hemmet. Förebyggande säkerhetsåtgärder, till exempel brandskydd.
 • Återvinning, källsortering och kompostering.
 • Jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet och samhället.

Konsumtion och ekonomi

 • De olika delarna i en budget, till exempel mat, fritid och sparande.
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet, jämförpris och reklam.
 • Tecknande av abonnemang, olika typer av lån och krediter samt handel över internet.

Kravnivå för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven deltar i att tillaga måltider och utföra andra arbetsuppgifter som förekommer i hemmet. I arbetet deltar eleven i att använda metoder och redskap på ett säkert och till situationen anpassat sätt.

Eleven visar sin förståelse för återkommande information om ekonomi, konsumtion och arbete i hemmet genom att reagera igenkännande och delta i att använda informationen i vardagliga arbetsuppgifter. Eleven deltar i att planera och genomföra inköp och i att kommunicera om konsumtion och ekonomi.

Kravnivå för fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven tillagar måltider och utför andra arbetsuppgifter som förekommer i hemmet. I arbetet använder eleven metoder och redskap på ett säkert och till situationen anpassat sätt.

Eleven visar sin förståelse för varierande information om ekonomi, konsumtion och arbete i hemmet genom att berätta om informationen och använda den i vardagliga arbetsuppgifter. Eleven planerar och genomför inköp och kommunicerar då om konsumtion och ekonomi.