Ämne - Serveringskunskap

Ämne - Serveringskunskap

Ämnet serveringskunskap behandlar dukning samt servering av mat och dryck i olika sammanhang. Ämnet handlar om metoder och tekniker vid servering samt betydelsen av en estetiskt tilltalande miljö. I ämnet ingår organisation av arbetet och bemötande av gäster.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dukning och servering av mat och dryck samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om olika serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om planering och organisation samt om säker livsmedelshantering i samband med frukost- och bufféservering samt annan servering. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra olika uppdukningar och bordsdekorationer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av helhetsintryckets betydelse för matupplevelse och trivsel. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att servera, duka och dekorera på ett estetiskt, hygieniskt och säkert sätt.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bemöta gäster på ett serviceinriktat sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för servering av mat och dryck.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om betydelsen av måltiden som en helhetsupplevelse samt om att bemöta gäster på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk.
 2. Kunskaper om uppdukning och bordsdekorering.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

 1. Frukost- och bufféservering 1, 100 poäng, som bygger på kursen hotell.
 2. Frukost- och bufféservering 2, 100 poäng, som bygger på kursen frukost- och bufféservering 1.
 3. Servering 1, 100 poäng.
 4. Servering 2, 100 poäng, som bygger på kursen servering 1.
 5. Servering 3, 100 poäng, som bygger på kursen servering 2.

Kurser

Frukost- och bufféservering 1, 100 poäng

Kurskod: SEEFRU51

Kursen frukost- och bufféservering 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Matsalens miljö och atmosfär.
 • Redskap och annan utrustning som används vid frukost- och bufféservering.
 • Tillagning, beredning och uppläggning av frukosträtter.
 • Bärteknik, dukning och efterarbete.
 • Gästbemötande och service. Olika målgruppers behov.
 • Hygien och utrustning i samband med frukost- och bufféservering.
 • Livsmedelshantering med hänsyn till hygien, kvalitet och miljö.
 • Ergonomi arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med livsmedelshantering.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk inom frukost- och bufféservering. Eleven medverkar i att samtala om uppdukning, bordsdekorering och efterarbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment inom frukost- och bufféservering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk inom frukost- och bufféservering. Eleven samtalar om uppdukning, bordsdekorering och efterarbete på ett enkelt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom frukost- och bufféservering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk inom frukost- och bufféservering. Eleven samtalar om uppdukning, bordsdekorering och efterarbete på ett utvecklat sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment inom frukost- och bufféservering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Frukost- och bufféservering 2, 100 poäng

Kurskod: SEEFRU52

Kursen frukost- och bufféservering 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Redskap och annan utrustning som används vid frukost- och bufféservering.
 • Tillagning, beredning och uppläggning av frukosträtter. Specialkost på grund av medicinska, religiösa och etiska skäl.
 • Bärteknik, dukning och efterarbete.
 • Gästbemötande och service. Olika målgruppers behov.
 • Hygien och utrustning i samband med frukost och bufféservering.
 • Livsmedelshantering med hänsyn till hygien, smitta och smittspridning.
 • Livsmedelshantering med hänsyn till miljö och kvalitet, till exempel närproducerat samt ekologiskt producerat.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med livsmedelshantering.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva serveringsmetoder och bärtekniker och matsalshantverk inom frukost- och bufféservering. Eleven medverkar i att samtala om uppdukning, bordsdekorering och efterarbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment inom frukost- och bufféservering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk inom frukost- och bufféservering. Eleven samtalar om uppdukning, bordsdekorering och efterarbete på ett enkelt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom frukost- och bufféservering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk inom frukost- och bufféservering. Eleven samtalar om uppdukning, bordsdekorering och efterarbete på ett utvecklat sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment inom frukost- och bufféservering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Servering 1, 100 poäng

Kurskod: SEESER51

Kursen servering 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika serveringssätt, till exempel bufféservering och bordsservering.
 • Metoder och tekniker som används vid servering av mat och dryck.
 • Hygien och säker livsmedelshantering.
 • Planering och organisation vid servering av mat och dryck.
 • Redskap och annan utrustning som används vid servering.
 • Uppdukningar och bordsdekorationer.
 • Servettbrytning och hantering av linne.
 • Matsedlar och dryckeslistor.
 • Ansvarsfull alkoholservering och alkoholpolitik.
 • Gästbemötande och service.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel diskrimineringslagen, alkohollagen samt hygien- och säkerhetsbestämmelser.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleven medverkar i att samtala om uppdukning och bordsdekorering. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleven samtalar om uppdukning och bordsdekorering på ett enkelt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleven samtalar om uppdukning och bordsdekorering på ett utvecklat sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Servering 2, 100 poäng

Kurskod: SEESER52

Kursen servering 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Bordsservering vid olika tillfällen. Metoder, tekniker och utrustning.
 • Bufféservering vid olika tillfällen. Metoder, tekniker och utrustning. Hygien och säker livsmedelshantering.
 • Planering och organisation vid servering av mat och dryck.
 • Uppdukningar och bordsdekorationer utifrån olika teman och högtider.
 • Servettbrytning och hantering av linne.
 • Klädsel vid servering.
 • Matsedlar och dryckeslistor.
 • Ansvarsfull alkoholservering och alkoholpolitik.
 • Gästbemötande och service.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel diskrimineringslagen, alkohollagen samt hygien- och säkerhetsbestämmelser.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleven medverkar i att samtala om uppdukning och bordsdekorering. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleven samtalar om uppdukning och bordsdekorering på ett enkelt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleven samtalar om uppdukning och bordsdekorering på ett utvecklat sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt samt säkert sätt.

Servering 3, 100 poäng

Kurskod: SEESER53

Kursen servering 3 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel servering, dukning eller bordsdekorering.
 • Gästbemötande och service.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom kunskapsområdet, till exempel diskrimineringslagen, alkohollagen samt hygien- och säkerhetsbestämmelser.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva ett kunskapsområde inom ämnet. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment i kunskapsområdet på ett serviceinriktat, hygieniskt och säkert sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt ett kunskapsområde inom ämnet. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment i kunskapsområdet på ett serviceinriktat, hygieniskt och säkert sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt ett kunskapsområde inom ämnet. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment i kunskapsområdet på ett serviceinriktat, hygieniskt och säkert sätt.