Förändringar av barn- och fritidsprogrammet

Kommande förändringar av barn- och fritidsprogrammet innebär att två av de tre inriktningarna slås ihop. Den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete.

Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Eftersom inriktningarna slås samman så revideras ämnet socialt arbete och kurserna socialt arbete 1 och socialt arbete 2 skapas.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur och yrkesutgångar för barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 161 kB)

Examensmål barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 59 kB)

Ämnesplan socialt arbetePDF (pdf, 200 kB)

Programkommentarer för barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 250 kB)

Mer om aktuella förändringar på gymnasial nivå

Senast uppdaterad 30 mars 2021