Förändringar av bygg- och anläggningsprogrammet

Endast små revideringar av examensmålen är genomförda för bygg- och anläggningsprogrammet. De träder i kraft den 1 juli 2021.

Senast uppdaterad 30 mars 2021