Förändringar av el- och energiprogrammet

Endast små revideringar av examensmålen är genomförda för el- och energiprogrammet. De träder i kraft den 1 juli 2021.

Senast uppdaterad 30 mars 2021