Förändringar av hotell- och turismprogrammet

Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan inriktningar.

Sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet. Dessutom läggs kursen hållbar turism till bland de programgemensamma ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom branschen för hotell- och turism. Ämnena inom programfördjupningen utökas med bland annat ämnet eventteknik och ämnet dryckeskunskap för att öka programmets flexibilitet.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur och yrkesutgångar för hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 140 kB)

Examensmål för hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 104 kB)

Programkommentarer för hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 238 kB)

Mer om aktuella förändringar på gymnasial nivå

Senast uppdaterad 30 mars 2021