Förändringar av hotell- och turismprogrammet

Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan inriktningar.

Sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet. Dessutom läggs kursen hållbar turism till bland de programgemensamma ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom branschen för hotell- och turism. Ämnena inom programfördjupningen utökas med bland annat ämnet eventteknik och ämnet dryckeskunskap för att öka programmets flexibilitet.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programkommentarer till examensmålen

Du hittar programkommentarer för hotell- och turismprogrammet på sidan om förändringar på gymnasial nivå. Dessa programkommentarer gäller från och med den 1 juli 2021.

Förändringar på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Flera versioner av programmets kursinnehåll gäller

Kurser, gäller för elever som påbörjade sin utbildning efter 1 juli 2021 Länk till annan webbplats.

Kurser, gäller för elever som påbörjade sin utbildning före 1 juli 2021 (slutar att gälla 30 juni 2023) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 juli 2021