Förändringar av industritekniska programmet

En av förändringarna är att yrkesutgången låssmed flyttas från hantverksprogrammet till industritekniska programmet, inriktning produkt- och maskinteknik.

I förslaget ingår även ett nytt ämne, lås- och passerteknik, behörighetsföreskrifter för detsamma och ändringar i programstrukturen för hantverksprogrammet och industritekniska programmet.

Skolverket vill med förslaget tillmötesgå branschens behov av att bättre anpassa yrkesutgången till arbetsmarknadens behov.

I remissvar från Lärarnas riksförbud och flera lärosäten med yrkeslärarutbildning poängteras behovet av kompetensutbildning av yrkeslärare. Skolverket kan närmare behöva utreda frågan vilket ansvar myndigheten har för kompetensutveckling i yrkesämnen.

Föreskrifterna ska kunna tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2021.

Senast uppdaterad 30 mars 2021