Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Förändringarna inom vård- och omsorgsprogrammet sker i två steg varav merparten trädde i kraft 1 juli 2021.

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Förändringar som trädde i kraft 1 juli 2021

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programkommentarer till examensmålen

Du hittar programkommentarer för vård- och omsorgsprogrammet på sidan på förändringar på gymnasial nivå. Dessa programkommentarer gäller från och med den 1 juli 2021.

Förändringar på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Flera versioner av programmets kursinnehåll gäller

På programsidan för vård- och omsorgsprogrammet hittar du kursinnehåll för både elever som påbörjade sin utbildning efter 1 juli 2021 samt för elever som påbörjade sin utbildning före 1 juli 2021.

Vård- och omsorgsprogrammet Länk till annan webbplats.

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya, reviderade och upphävda ämnena

Fem ämnen upphävs

Datumet för när ämnena medicin, sjukvård samt vård och omsorg upphävs har flyttats fram från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022.

Ämnen som upphävs och tas bort från behörighetsregistret den 1 juli 2021:

 • it i vård och omsorg
 • teknik i vård och omsorg.

Ämnen som upphävs och tas bort från behörighetsregistret den 1 juli 2022:

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

It i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg upphävs helt. Medicin ersätts av anatomi och fysiologi. Sjukvård ersätts av hälso- och sjukvård. Vård och omsorg ersätts av omvårdnad samt social omsorg. Om du är behörig i vård och omsorg och vill få behörighet i något av ämnena omvårdnad eller social omsorg behöver vi göra en ny bedömning av din examen eller dina yrkeskunskaper. Om du är behörig i medicin kan du, förutom anatomi och fysiologi, även få behörighet i omvårdnad.

Reviderade ämnen där du behåller din behörighet

De yrkeslärare som har legitimation i följande reviderade ämnen behåller behörigheterna i sin legitimation:

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • psykiatri
 • vård och omsorg specialisering
 • pedagogik i vård och omsorg.

Sju nya ämnen

Nya ämnen som Skolverket kan legitimera i från och med den 1 juli 2021:

 • anatomi och fysiologi
 • omvårdnad
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • social omsorg
 • barn- och ungdomsvård
 • rättspsykiatri.

Hur får jag behörighet i de nya ämnena?

Du som idag är behörig att undervisa i något av ämnena medicin, specialpedagogik eller sjukvård kommer att få ett mejl från Skolverket i april 2021. Om du vill få behörighet i något av de nya ämnena kostnadsfritt är det viktigt att du följer instruktionen i mejlet. Skolverket har som målsättning att de som svarar på mejlet senast den 30 juni 2021 ska få beslut om nya behörigheter senast den 31 juli 2021.

Ämnen du kan få behörighet i om du redan är behörig i vissa ämnen

Tabell som beskriver vilka ämnen du kan få behörighet i med de ämnen du har idag

Om du idag är behörig i:

Kan du få behörighet i:

Medicin

Anatomi och fysiologi, omvårdnad

Specialpedagogik (ämnet upphör inte)

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Sjukvård

Hälso- och sjukvård

Hur du blir behörig i de nya ämnena

Tabell som beskriver hur du får behörighet i nya ämnen

Ny behörighet

Hur får jag behörighet?

Anatomi och fysiologi

Ny ansökan om du inte har behörighet i medicin

Omvårdnad

Ny ansökan om du inte har behörighet i medicin

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Ny ansökan om du inte har behörighet i specialpedagogik

Hälso- och sjukvård

Ny ansökan om du inte har behörighet i sjukvård

Social omsorg

Ny ansökan

Barn- och ungdomsvård

Ny ansökan

Rättspsykiatri

Ny ansökan

Webbinarium om förändringarna

Webbinariet om förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet sändes 24 september 2020. Här kan du se webbinariet i efterhand.

Presentationen från webbinariet Pdf, 574 kB.

Senast uppdaterad 24 november 2022