Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Förändringarna inom vård- och omsorgsprogrammet sker i två steg varav merparten träder i kraft 1 juli 2021.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Ämnet vård och omsorg specialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2020.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur och yrkesutgångar för vård- och omsorgsprogrammetPDF (pdf, 122 kB)

Examensmål vård- och omsorgprogrammetPDF (pdf, 61 kB)

Mer om aktuella förändringar på gymnasial nivå

Programkommentarer till examensmålen

Du hittar programkommentarer för vård- och omsorgsprogrammet på sidan på förändringar på gymnasial nivå. Dessa programkommentarer gäller från och med den 1 juli 2021.

Förändringar på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Flera versioner av programmets kursinnehåll gäller

På programsidan för vård- och omsorgsprogrammet hittar du kursinnehåll för både elever som påbörjade sin utbildning efter 1 juli 2021 samt för elever som påbörjade sin utbildning före 1 juli 2021.

Vård- och omsorgsprogrammetlänk till annan webbplats

Nya ämnesplaner för vård- och omsorgsprogrammet

Ämnesplan anatomi och fysiologiPDF (pdf, 150 kB)

Ämnesplan barn- och ungdomsvårdPDF (pdf, 195 kB)

Ämnesplan funktionsförmåga och funktionsnedsättningPDF (pdf, 219 kB)

Ämnesplan gerontologi och geriatrikPDF (pdf, 151 kB)

Ämnesplan hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 266 kB)

Ämnesplan hälsovårdPDF (pdf, 244 kB)

Ämnesplan omvårdnadPDF (pdf, 226 kB)

Ämnesplan rättspsykiatriPDF (pdf, 149 kB)

Ämnesplan social omsorgPDF (pdf, 252 kB)

Ämnesplan pedagogik i vård och omsorgPDF (pdf, 146 kB)

Ämnesplan psykiatriPDF (pdf, 182 kB)

Ämnesplan vård och omsorg specialiseringPDF (pdf, 147 kB)

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya, reviderade och upphävda ämnena

Fem ämnen upphävs

Datumet för när ämnena medicin, sjukvård samt vård och omsorg upphävs har flyttats fram från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022.

Ämnen som upphävs och tas bort från behörighetsregistret den 1 juli 2021:

 • it i vård och omsorg
 • teknik i vård och omsorg.

Ämnen som upphävs och tas bort från behörighetsregistret den 1 juli 2022:

 • medicin
 • sjukvård
 • vård och omsorg.

It i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg upphävs helt. Medicin ersätts av anatomi och fysiologi. Sjukvård ersätts av hälso- och sjukvård. Vård och omsorg ersätts av omvårdnad samt social omsorg. Om du är behörig i vård och omsorg och vill få behörighet i något av ämnena omvårdnad eller social omsorg behöver vi göra en ny bedömning av din examen eller dina yrkeskunskaper. Om du är behörig i medicin kan du, förutom anatomi och fysiologi, även få behörighet i omvårdnad.

Reviderade ämnen där du behåller din behörighet

De yrkeslärare som har legitimation i följande reviderade ämnen behåller behörigheterna i sin legitimation:

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • psykiatri
 • vård och omsorg specialisering
 • pedagogik i vård och omsorg.

Sju nya ämnen

Nya ämnen som Skolverket kan legitimera i från och med den 1 juli 2021:

 • anatomi och fysiologi
 • omvårdnad
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • social omsorg
 • barn- och ungdomsvård
 • rättspsykiatri.

Hur får jag behörighet i de nya ämnena?

Du som idag är behörig att undervisa i något av ämnena medicin, specialpedagogik eller sjukvård kommer att få ett mejl från Skolverket i april 2021. Om du vill få behörighet i något av de nya ämnena kostnadsfritt är det viktigt att du följer instruktionen i mejlet. Skolverket har som målsättning att de som svarar på mejlet senast den 30 juni 2021 ska få beslut om nya behörigheter senast den 31 juli 2021.


Om du idag är behörig i:

Kan du få behörighet i:

Medicin

Anatomi och fysiologi, omvårdnad

Specialpedagogik (ämnet upphör inte)

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Sjukvård

Hälso- och sjukvård

För dig som redan har en legitimation

Om du vill ansöka om något av de nya ämnena före den 1 juli 2021 ska du använda nedanstående ansökningsblankett samt yrkandeblankett. Vill du däremot ansöka om behörighet utöver något av de nya ämnena kan du ansöka som vanligt via vårt webbformulär och bifoga yrkandeblanketten i ansökan. Från och med den 1 juli 2021 kan du göra en vanlig webbansökan.

För dig som inte har en legitimation

Om du ansöker för första gången kan du använda vårt webbformulär som vanligt. Vill du yrka på någon av de nya ämnena kan du bifoga yrkandeblanketten nedan i ansökan. Observera att Skolverket inte kan ta beslut i dessa ämnen förrän tidigast 1 juli 2021.”

YrkandeblankettPDF (pdf, 43 kB)

Tillfällig ansökningsblankett nytillkomna vårdämnenPDF (pdf, 101 kB)

Ny behörighet

Hur får jag behörighet?

Anatomi och fysiologi

Ny ansökan om du inte har behörighet i medicin

Omvårdnad

Ny ansökan om du inte har behörighet i medicin

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Ny ansökan om du inte har behörighet i specialpedagogik

Hälso- och sjukvård

Ny ansökan om du inte har behörighet i sjukvård

Social omsorg

Ny ansökan

Barn- och ungdomsvård

Ny ansökan

Rättspsykiatri

Ny ansökan


 

Webbinarie om förändringarna

Webbinariet om förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet sändes 24 september 2020. Här kan du se sädningen i efterhand.

Presentationen från webbinarietPDF (pdf, 574 kB)

Senast uppdaterad 07 juli 2021

Innehåll på denna sida