Förändringar av VVS- och fastighetsprogrammet

Regeringen har beslutat att det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik.

Ämnet ellära med kursen praktisk ellära ligger kvar inom programstrukturen; dels inom inriktningarna Fastighet respektive Kyl-och värmepumpsteknik, dels finns kursen tillgänglig inom programfördjupningen.

Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation med ämnet ventilation – installation. I ämnet ventilation – installation ingår kurserna ventilationsisolering 100 poäng, ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 2, 200 poäng och ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 poäng till 500 poäng. I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära.

Skolverket har beslutat om nedanstående förändringar i VVS-och fastighetsprogrammet. Förändringarna sker på initiativ av det nationella programrådet samt berörda branscher och är avsedda att utveckla, aktualisera och föra programmet närmare sina yrkesutgångars praktiska yrkesutövning. Därtill är målet att förändringarna ska skapa en bättre balans mellan programmets yrkesutgångar.

Förändring i ämnet systemkunskap

Kursen värmelära i ämnet systemkunskap är programgemensam. I det centrala innehållet och i kunskapskraven finns innehåll som bedöms vara på omotiverat hög nivå för det yrke som utbildningen svarar mot. Därför föreslås mindre justeringar i ämnets syfte, av centralt innehåll och en revidering av kunskapskraven för att bättre motsvara behoven.

Ämnesplan systemkunskap Pdf, 217 kB.

Förändring i ämnet industrirör svets VVS

Det har från olika utbildningsanordnare och branscher påtalats ett behov av en bredare utbildning där industrirör kombineras med VVS. De förändringar av kurserna i ämnet samt de ändringar i programstrukturen som föreslås, innebär att det blir ökade möjligheter till anpassning till lokala och regionala kompetensförsörjningsbehov. Förslaget är därför att kursen VVS svets industrirör utgår och i stället ersätts av en ny kurs. Den nya kursen föreslås heta VVS MMA-svetsning rör, och omfattar 100 poäng.

Ämnesplan industrirör svets VVS Pdf, 202 kB.

Förändring av programfördjupningen i VVS- och fastighetsprogrammet

Ovanstående förslag innebär ändringar i programstrukturen för VVS- och fastighetsprogrammet. För att ytterligare öka möjligheten till lokal anpassning av utbildningsutbudet läggs ämnet sammanfogningsteknik med kurserna rörsvets 1 och rörsvets 2 in i programfördjupningen.

Föreskrifterna ska kunna tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2021.

Programkommentarer till examensmålen

Du hittar programkommentarer för VVS- och fastighetsprogrammet på sidan om förändringar på gymnasial nivå. Dessa programkommentarer gäller från och med den 1 juli 2021.

Förändringar på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Flera versioner av programmets kursinnehåll gäller

Kurser, gäller för elever som påbörjade sin utbildning efter 1 juli 2021 Länk till annan webbplats.

Kurser, gäller för elever som påbörjade sin utbildning före 1 juli 2021 (slutar att gälla 30 juni 2023) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 oktober 2021