Nya ämnesbetygsreformen

Ämnesbetyg planeras att ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Det gäller alla ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Processbild över ämnesbetygsreformen

Ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg. Det gäller alla ämnesplaner för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Resan kommer att vara lång för att ämnesbetyg ska bli verklighet. Därför vill vi redan nu börja informera våra målgrupper för att ge de bästa förutsättningarna för ett bra införande.

Regeringen har den 31 augusti 2021 lämnat förslag i en lagrådremiss om ändringar i betygsystemet. Regeringen föreslår att införandet av ämnesbetyg ska ske 1 juli 2025 och att de första eleverna som ges ämnesbetyg påbörjar sina studier i det nya systemet hösten 2025. Innan dess ska examensmål, programmål, programstrukturer och ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen samt övriga ämnen beslutas.

Elever som påbörjat gymnasiet innan 1 juli 2025 avslutar i den kursutformade gymnasieskolan.

Författningar för gymnasieskola och gymnasiesärskola -Vem gör vad?

Följ oss!

På denna sida kommer vi att samla information om vårt arbete, bland annat med senaste nytt, tidsplaner, information om remisser och stöd för dig under denna resa. Vi informerar även i vårt nyhetsbrev. Glöm inte att kryssa i rätt skolform i anmälan till nyhetsbrevet.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrevlänk till annan webbplats

Varför ska ämnesbetyg införas?

Utbildningarna kommer att bli ämnesutformade, i stället för kursutformade som i dag. Med ett ämnesutformat system kommer undervisningen i många ämnen att pågå under en längre sammanhållen period innan en elev får sitt slutliga betyg, till skillnad från dagens kursutformade system där eleven får ett betyg efter varje kurs. Syftet med ämnesbetygsreformen är bland annat att betygen ska spegla faktiska kunskaper, att stödja ett fördjupat lärande och motivera elever att genomföra utbildningen.

För komvux på gymnasial nivå samt för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå kommer det, även fortsättningsvis, att vara möjligt att inom ett ämne läsa en eller flera nivåer.

En övergång till ämnesbetyg kräver att Skolverket ser över ämnesplanerna men också examensmål, programmål och programstrukturer. Det är ett stort arbete vi har framför oss och något som ni behöver förbereda er inför. En ämnesbetygsreform helt enkelt!

Många är involverade i samarbetet

Skolverket rekryterar mer än 100 experter från skolor, lärosäten och branschorganisationer. Experterna arbetar med innehållet i ämnesplanerna och förändringar i programstrukturerna. Vi kommer också att arbeta med olika referensgrupper, till exempel skolhuvudmän, rektorer, lärare, elever och Skolverkets olika samrådsgrupper såsom branscher och andra myndigheter och organisationer.

Grundläggande högskolebehörighet

Skolverket ska också i dialog med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning undersöka möjligheter för elever på yrkesprogram att få en reell chans att läsa de ämnen som krävs för grundläggande högskolebehörighet, det vill säga inom de 2 500 poäng som utgör ett fullständigt program. Syftet är att bland annat att öka attraktiviteten hos yrkesprogrammen och därmed få fler sökande.

Bakgrund

Arbetet utgår från Betygsutredningens betänkande (SOU 2020:43)länk till annan webbplats som presenterades efter sommaren 2020.

Betygsutredningens förslag om ämnesbetyg innebär i huvudsak:

  • Ämnesbetygen ska ersätta kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Nuvarande ämnesplaner ska utformas för att fungera med ämnesbetyg i en ämnesutformad gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Ämnen ska delas in i nivåer med ett centralt innehåll för varje nivå.
  • Det ska finnas en uppsättning betygskriterier för varje ämne, till skillnad från i dag där det finns kunskapskrav för varje kurs i ett ämne.
Senast uppdaterad 19 oktober 2021

Innehåll på denna sida