Bedömningsstöd i ämnen i gymnasieskolan

Vi erbjuder bedömningsstöd i flera ämnen*. Syftet är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

* Materialen riktar sig både till dig som undervisar i komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolan.

Senast uppdaterad 26 mars 2021