Bedömningsstöd i engelska på gymnasial nivå

Som stöd för bedömningen i engelska finns självbedömningsmaterial, stöd i digital läsning och prov i kursen Engelska 7 som prövar hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Engelska 5

Öppna bedömningsstöd

Digital läsning i engelska 5 och 6

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska 5 och 6 Länk till annan webbplats.

English Usage Checklist

Syftar till att hjälpa de studerande att bli medvetna om hur mycket engelska de använder i vardagslivet.

English Usage Checklist Länk till annan webbplats.

Self-Assessment Questionnaire

Ger tillfälle till reflektion kring den egna språkliga färdigheten i relation till ämnesplanen.

Self-Assessment Questionnaire Länk till annan webbplats.

Student Background Questionnaire

Kan ligga till grund för planering av kursen engelska 5.

Student Background Questionnaire Länk till annan webbplats.

Engelska 6

Öppna bedömningsstöd

Digital läsning i engelska 5 och 6

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska 5 och 6 Länk till annan webbplats.

Engelska 7

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kursprov Engelska 7 2016

Kursprovet innehåller tre delprov som prövar muntlig produktion, läsförståelse och hörförståelse samt språklig precision och skriftlig produktion.

Kursprov Engelska 7 2017

Kursprovet innehåller tre delprov som prövar muntlig produktion, läsförståelse och hörförståelse samt språklig precision och skriftlig produktion.

Kursprov Engelska 7 2018

Kursprovet innehåller tre delprov som prövar muntlig produktion, läsförståelse och hörförståelse samt språklig precision och skriftlig produktion. Lärarmaterialet är reviderat utifrån den nya ämnesplanen i engelska som trädde i kraft den 1 juli 2021.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2022