Bedömningsstöd i engelska på gymnasial nivå

Som stöd för bedömningen i engelska finns självbedömningsmaterial, stöd i digital läsning och prov i kursen Engelska 7 som prövar hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Engelska 5

Öppna bedömningsstöd

Digital läsning i engelska 5 och 6

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska 5 och 6 Länk till annan webbplats.

English Usage Checklist

Syftar till att hjälpa de studerande att bli medvetna om hur mycket engelska de använder i vardagslivet.

English Usage Checklist Länk till annan webbplats.

Self-Assessment Questionnaire

Ger tillfälle till reflektion kring den egna språkliga färdigheten i relation till ämnesplanen.

Self-Assessment Questionnaire Länk till annan webbplats.

Student Background Questionnaire

Kan ligga till grund för planering av kursen engelska 5.

Student Background Questionnaire Länk till annan webbplats.

Engelska 6

Öppna bedömningsstöd

Digital läsning i engelska 5 och 6

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska 5 och 6 Länk till annan webbplats.

Engelska 7

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Prov I Engelska 7 2016

Provet innehåller tre delprov som prövar muntlig produktion, läsförståelse och hörförståelse samt språklig precision och skriftlig produktion.

Prov II Engelska 7 2017

Provet innehåller tre delprov som prövar muntlig produktion, läsförståelse och hörförståelse samt språklig precision och skriftlig produktion.

Prov III Engelska 7 2018

Provet innehåller tre delprov som prövar muntlig produktion, läsförståelse och hörförståelse samt språklig precision och skriftlig produktion.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida