Frågor och svar

Badhuset har stängt och det finns elever som inte har uppfyllt simkravet i idrott och hälsa, hur hanterar vi det?

Vi förstår att det finns svåra situationer som skolor behöver hantera utifrån olika aspekter. Det har dock inte skett några förändringar i regelverket för betygssättning.

För att eleven ska få ett godkänt betyg krävs det att hen har visat godkända kunskaper på alla delar av kunskapskraven. Reglerna för hur man ska använda undantagsbestämmelsen har inte heller förändrats. Det innebär att undantagsbestämmelsen bara kan användas om det inte räcker med särskilt stöd för att eleven ska nå en viss del av kunskapskraven. Att det inte gått att vara i badhuset är inte en tillräcklig grund för att undanta enstaka delar av kunskapskravet.

Huvudmannen kan kontakta badhuset och undersöka om det går att ta in enskilda elever så att de får möjlighet att visa sina kunskaper.

Undantagsbestämmelsenlänk till annan webbplats