Samtliga gymnasieämnen

Administration 1

Administration 2

Administration av nätverks- och serverutrustning

Administration – specialisering

Aerodynamik

Aerodynamik

Affärsjuridik

Affärskommunikation

Affärsutveckling och ledarskap

Akrobatik

Aktiviteter och upplevelser

Aktivitetsledarskap

Akut omhändertagande

Akutsjukvård

Allmän automationsteknik

Allmän järnvägsteknik

Animation 1

Animation 2

Animation – specialisering

Anläggning 1

Anläggning 2

Anläggning – gröna ytor

Anläggning – ledningsbyggnad

Anläggningsförare 1

Anläggningsförare 2

Anläggningsförare 3

Anläggningsförare 4

Anläggningsförare – process

Anläggningsprocessen

Anläggning – stensättning

Anläggning – vägbyggnad

Anpassning och montering av utrustning

Antenn- och kabel-TV-teknik

Arbete från servicebil

Arkitektur – hus

Arkitektur – rum

Arrangemang

Arrangering och komposition 1

Arrangering och komposition 2

Avhjälpande och förebyggande underhåll

Avhjälpande underhåll 1

Avhjälpande underhåll 2

Avverkningsmaskiner

Bad- och friskvårdsanläggningar

Bageri 1

Bageri 2

Bageri 3

Bageri 4

Bageri – specialisering

Bandschaktare

Barnhälsovård

Barn- och ungdomssjukvård

Barns lärande och växande

Barteknik

Baskurs i lackering

Belysningsnät

Belysningsteknik

Beläggning

Beläggningsarbeten

Beläggningsmaskiner

Bergarbeten

Bergborrning

Bergmaskiner

Bergsprängning

Beskärning och trädvård

Besöksnäringen

Betong 1 – lågform och platta på mark

Betong 2 – väggar och pelare

Betong 3 – bärlag

Betong 4 – golv

Bevakning och säkerhet

Bevarandebiologi

Bild

Bild och form 1a1

Bild och form 1a2

Bild och form 1b

Bild och form – specialisering

Bild- och ljudanläggningar

Bildteori

BIM-samordning

Biodling

Biologi 1

Biologi 2

Biologi i vattenmiljöer 1

Biologi i vattenmiljöer 2

Biologi i vattenmiljöer 3

Biologi – naturbruk – specialisering

Bioteknik

Brandlarmssystem

Brand- och ljudisolering

Brand och räddning

Branschkunskap inom handel och administration

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

Bromsar, kaross och chassi

Bruksspel och ackompanjemang

Bygga i trä

Byggnadsplåtslageri 1

Byggnadsplåtslageri 2

Byggnadsplåtslageri 3

Byggnadsplåtslageri 4

Byggnadsunderhåll

Byggnadsverk

Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2

Byggprocessen

Byggstyrning

Båtel 1

Båtel 2

Båthantering och underhåll

Båtsystem

Cad/cam

Cad 1

Cad 2

Cad 3

Cad – specialisering

CCTV-system

Charkuteri 1

Charkuteri 2

Charkuteri 3

Charkuteri 4

Charkuteri – specialisering

Choklad och konfektyr

Cirkus 1

Cirkus 2

Dansgestaltning 1

Dansgestaltning 2

Dansimprovisation

Dansimprovisation och komposition

Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett

Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans

Dansorientering

Dansteknik 1

Dansteknik 2

Dansteknik 3

Dansteknik 4

Dansteknik – breddning

Dansteknik – specialisering

Dansteori

Dansträning

Dansträning för yrkesdansare

Datakommunikation och informationssäkerhet

Datalagring

Data- och medianät

Datoriserad mönsterhantering 1

Datoriserad mönsterhantering 2

Dator- och nätverksteknik

Datorsamordning och support

Datorstyrd produktion 1

Datorstyrd produktion 2

Datorstyrd produktion 3

Datorstyrd produktion 4

Datorstyrd produktion 5

Datorstyrd produktion 6

Datorteknik 1a

Datorteknik 1b

Den unga hästens utveckling 1a

Den unga hästens utveckling 1b

Den unga hästens utveckling 2

Design 1

Design 2

Designmodeller

Diagnos och reparation

Digital kommunikationsteknik

Digitalteknik och flyginstrument

Digitalteknik och flyginstrument

Digitalteknik och programmering

Digitalt skapande 1

Digitalt skapande 2

Distribuerade styrsystem

Djuren i naturbruket

Djurens biologi

Djur för forskningsändamål

Djurhållning

Djur i zoohandel

Djurparksdjur 1

Djurparksdjur 2

Djur – specialisering

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2

Dramapedagogik

Dramatik och dramaturgi

Dricksvatten

Drift, underhåll, säkerhet och miljö

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

Drivsystem och bromsar

Drycker

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

Drycker – specialisering

Däckstjänst 1

Däckstjänst 2

Elektromedicinsk teknik

Elektromekanik

Elektronik – flyg

Elektronik och mikrodatorteknik

Elektronikproduktionsteknik

Elektronik – spårfordon

Elementmontering

Elinstallationer

Elkraft och traktion – spårfordon

Elkraftteknik

Ellära 1

Ellära 2

Ellära – flyg

Ellära – flyg

Ellära – spårfordon 1

Ellära – spårfordon 2

Elmotordrivsystem

Elmotorstyrning

Elmätteknik 1

Elmätteknik 2

El- och verkstadsteknik

Elteknik

Energiteknik 1

Energiteknik 2

Engelska 5

Engelska 6

Engelska 7

Engelska för döva 5

Engelska för döva 6

Engelska för döva 7

Ensemble 1

Ensemble 2

Ensembleledning och dirigering

Ensemble med körsång

Entreprenadteknik

Entreprenörskap

Entreprenörskap och företagande

Ergonomi

Estetisk kommunikation 1

Estetisk kommunikation 2

Estetisk kommunikation 3

Etik och människans livsvillkor

Etnicitet och kulturmöten

Eurytmi 1

Eurytmi 2

Eurytmi 3

Eurytmi 4

Evenemang

Eventteknik

Fackteckning och design

Fartygsbefäl

Fastighetsautomation 1

Fastighetsautomation 2

Fastighetsförvaltning

Fastighetskommunikation

Fastighetsservice – byggnader

Fastighetsservice – elarbeten

Fastighetsservice – VVS

Fastighetsservice – ytor

Felsökning och diagnos 1

Felsökning och diagnos 2

Film- och interaktiv ljudproduktion

Film- och tv-kunskap

Film- och tv-produktion 1

Film- och tv-produktion 2

Filmproduktion

Filosofi 1

Filosofi 2

Finsnickeri 1

Finsnickeri 2

Finsnickeri 3

Finsnickeri 4

Finsnickeri 4 – specialisering

Finsnickeri 5

Finsnickeri 5 – specialisering

Finsnickeri 6a

Finsnickeri 6b

Finstyckning

Fiske 1

Fiske 2

Fiske 3

Fiske och vattenvård 1

Fiske och vattenvård 2

Fiskevård 1

Fiskevård 2

Fiskevård 3

Fiskodling 1

Fiskodling 2

Florist 1

Florist 2

Florist 3

Florist 4

Florist 4 – specialisering

Florist 5

Florist 5 – specialisering

Florist 6a

Florist 6b

Flyglagstiftning

Flyglagstiftning

Flygplanslära

Flygplansteknik

Flygplatsen

Flygunderhåll

Fordon och redskap

Fordonskombinationer – godstransporter

Fordonskombinationer – persontransporter

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Fordonsteknik – introduktion

Fordonstestteknik

Form

Formgivning 1

Formgivning 2

Formgivning 3

Fotografisk bild 1

Fotografisk bild 2

Fotografisk bild 3

Fotografisk bild 4

Friskvård och hälsa

Frisör 1

Frisör 2

Frisör 3

Frisör 4

Frisör 4 – specialisering

Frisör 5

Frisör 5 – specialisering

Frisör 6a

Frisör 6b

Fritidsmiljöer och arenor

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Fritids- och idrottskunskap

Frukost och bufféservering

Fysik 1a

Fysik 1b1

Fysik 1b2

Fysik 2

Fysik 3

Fysisk teater

Fälthållning

Färg och dekorationslackering

Företagsekonomi 1

Företagsekonomi 2

Företagsekonomi – specialisering

Förnybar energi

Gas- och vätsketeknik

Gasturbinmotorer

Gasturbinmotorer

Gehörs- och musiklära 1

Gehörs- och musiklära 2

Generatorer och transformatorer

Geografi 1

Geografi 2

Geografiska informationssystem

Godshantering – vux

Godstrafik

Godstransporter – specialisering

Golvläggning 1

Golvläggning 2 – våtrum

Golvläggning 3 – trä och laminat

Grafiska arbetsflöden och analysmodeller

Grafisk illustration

Grafisk illustration i pixelgrafik

Grafisk illustration i vektorgrafik

Grafisk kommunikation 1

Grafisk kommunikation 2

Grafisk produktion 1

Grafisk produktion 2

Grafisk produktion 3

Grafisk produktion 4

Grundläggande säkerhet

Grundläggande vård och omsorg

Gränssnitt 3D

Gränssnittsdesign

Grävmaskiner

Guide och reseledare

Guidning i naturbruksmiljöer

Gymnasieingenjören i praktiken

Handel – specialisering

Hantering av varor och gods

Hantverk – introduktion

Hantverksteknik 1

Hantverksteknik 2

Hantverksteknik 3

Hantverksteknik 4

Hantverksteknik 4 – specialisering

Hantverksteknik 5

Hantverksteknik 5 – specialisering

Hantverksteknik 6a

Hantverksteknik 6b

Helikopterlära

Helikopterteknik

Hemsjukvård

Hippologi – anatomi och fysiologi

Hippologi – avel och hästens hälsa

Hippologi – etologi

Historia 1a1

Historia 1a2

Historia 1b

Historia 2a

Historia 2b – kultur

Historia 3

Hjullastare

Hjulutrustning

Hjulutrustning – specialisering

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets

Hundkunskap 1

Hundkunskap 2

Hundkunskap 3

Husbyggnad 1

Husbyggnad 2

Husbyggnad 3 – ombyggnad

Husbyggnadsprocessen

Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner

Hygien

Hållbart samhällsbyggande

Hållbar turism

Hälsopedagogik

Hästkunskap 1

Hästkunskap 2

Hästkunskap 3

Högspänningsnät

Idrott och hälsa 1

Idrott och hälsa 1 – specialisering

Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa 2 – specialisering

Idrottsledarskap

Idrottsspecialisering 1

Idrottsspecialisering 2

Idrottsspecialisering 3

Inbrottslarmssystem

Industriautomation

Industriell informationsteknik

Industriell lackering

Industriell mätteknik – fördjupning

Industriell mätteknik – grund

Industriisolering

Industrirörteknik 1

Industrirörteknik 2

Industrirörteknik 3

Industritekniska processer 1

Industritekniska processer 2

Industritekniska processer 3

Industritekniska processer 4

Industriteknisk fördjupning 1

Industriteknisk fördjupning 2

Information och kommunikation 1

Information och kommunikation 2

Informationsteknik i fastighetsförvaltning

Informationsteknisk arkitektur

Injusteringsteknik

Inköp 1

Inköp 2

Inredning och komfort 1

Inredning och komfort 2

Instrument eller sång 1

Instrument eller sång 2

Instrument eller sång 3

Internationella relationer

Internationell ekonomi

Internationellt arbete

Interna transporter

Intern och extern kommunikation

Intervallservice

It i vård och omsorg

Jakt och viltvård 1

Jakt och viltvård 2

Jakt och viltvård – specialisering

Journalistik, reklam och information 1

Journalistik, reklam och information 2

Järnvägsbyggnad 1

Järnvägsbyggnad 2

Järnvägsbyggnad 3

Karosserikonstruktioner och inredning

Kemi 1

Kemi 2

Kinesiska 1

Kinesiska 2

Kinesiska 3

Kinesiska 4

Kinesiska 5

Kinesiska 6

Kinesiska 7

Klassisk balett 1a

Klassisk balett 1b

Klassisk balett 2

Klassisk balett 3

Klassisk grekiska – språk och kultur 1

Klassisk grekiska – språk och kultur 2

Kolvmotor

Kolvmotorer

Komfort- och säkerhetssystem 1a

Komfort- och säkerhetssystem 1b

Komfortsystem

Kommunikation

Kommunikationsnät 1

Kommunikationsnät 2

Kommunikationsnät 3

Kommunikationssystem

Komplementärmedicin

Komponenter och system el

Komponenter och system VVS

Kondensisolering

Konditori 1

Konditori 2

Konditori 3

Konditori 4

Konditori – specialisering

Konferens 1

Konferens 2

Konferens 3

Konferens och evenemang

Konstarterna och samhället

Konsthantverk 1

Konsthantverk 2

Konsthantverk 3

Konsthantverk 4

Konsthantverk 5

Konstruktion 1

Konstruktion 2

Konstruktion 3

Konstruktion och reparation 1

Konstruktion och reparation 2

Kontorstekniksystem

Kontrollanläggningar

Koreografi

Korg och boggi

Kost, måltid och munhälsa

Kost och hälsa

Kraft- och värmeteknik 1

Kraft- och värmeteknik 2

Kultur- och idéhistoria

Kulturplåtslageri

Kundmottagning och reservdelshantering

Kustnavigation och säkerhet

Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering

Kyl- och värmepumpsteknik – grund

Kyl- och värmepumpsteknik – installation

Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet

Kyl- och värmepumpsteknik – service

Kälsvets 1

Kälsvets 2

Körning 1

Körning 2

Körsång 1

Körsång 2

Laboratorieteknik

Lackeringssystem

Lackeringsteknik – applicering

Lackeringsteknik för tunga fordon

Lackeringsteknik – introduktion

Lageradministration och terminallogistik

Lagerprocesser

Lantbruksdjur 1

Lantbruksdjur 2

Lantbruksdjur – specialisering

Lantbruksmaskiner 1

Lantbruksmaskiner 2

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

Lastbilar och utrustning

Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik

Lastbilsmonterad kran

Lastbärare

Lasthantering och passagerarsäkerhet

Lastmaskiner och truckar

Latin – språk och kultur 1

Latin – språk och kultur 2

Latin – språk och kultur 3

Ledarskap och organisation

Litteratur

Livsmedels- och näringskunskap 1

Livsmedels- och näringskunskap 2

Ljud och ljus

Ljudproduktion 1

Ljudproduktion 2

Ljudproduktionsteknik

Ljus- och bildproduktionsteknik

Logi

Logistik 1

Logistik 2

Luftbehandling

Luftbehandlingsanläggningar

Luftbehandlingssystem

Luftströmning

Låg- och högfrekvenskretsar

Lågspänningsnät

Lärande och utveckling

Lättbyggnadsteknik

Manus för film och tv

Marina elektroniksystem

Marinelektronik 1

Marinelektronik 2

Marinelektronik 3

Marinmotor – introduktion

Marken och växternas biologi

Marknadsföring

Marknadsföring och försäljning

Maskinbefäl

Maskinell godshantering

Maskin- och lastbilsteknik – introduktion

Maskintjänst 1

Maskintjänst 2

Massage 1

Massage 2

Matematik 1a

Matematik 1b

Matematik 1c

Matematik 2a

Matematik 2b

Matematik 2c

Matematik 3b

Matematik 3c

Matematik 4

Matematik 5

Matematik – specialisering

Material

Materialkunskap 1

Materialkunskap 2

Materiallära – flyg

Materiallära – flyg

Material och miljö

Matlagning 1

Matlagning 2

Matlagning 3

Matlagning 4

Matlagning – specialisering

Mat och butik 1

Mat och butik 2

Mat och butik – specialisering

Mat och dryck i kombination

Matsalshantverk

Medicin 1

Medicin 2

Medieproduktion 1

Medieproduktion 2

Medier, samhälle och kommunikation 1

Medier, samhälle och kommunikation 2

Mekatronik 1

Mekatronik 2

Mental träning

Mikrodatortillämpningar

Miljö

Miljöcertifierade hus

Miljöer och utrustning för fordonstest

Miljö- och energikunskap

Mjukvarudesign

Mobila applikationer

Mobila maskiner och utrustning

Mobil hydraulik 1

Mobil hydraulik 2

Moderna språk 1

Moderna språk 2

Moderna språk 3

Moderna språk 4

Moderna språk 5

Moderna språk 6

Moderna språk 7

Modern nutida dans 1a

Modern nutida dans 1b

Modern nutida dans 2

Modern nutida dans 3

Modersmål 1

Modersmål 2

Modersmål – aktiv tvåspråkighet

Motorelektronik 1

Motorelektronik 2

Motor och kraftöverföring

Motor- och röjmotorsåg 1

Motor- och röjmotorsåg 2

Multimediasystem

Mur- och putsverk 1 – grundmurar

Mur- och putsverk 2 – murverk

Mur- och putsverk 3 – puts

Musik

Musik för yrkesdansare

Musikimprovisation

Musikproduktion 1

Musikproduktion 2

Måleri 1

Måleri 2

Måleri 3

Måleri 4

Måleri 5

Måleri – dekorationstekniker

Måleriprocessen

Måleri – äldre måleritekniker

Mångbruk av skog

Människan i industrin 1

Människan i industrin 2

Människans språk 1

Människans språk 2

Människans säkerhet

Människors miljöer

Mänskliga faktorer

Mänskliga faktorer

Mät- och reglerteknik

Mät- och styrteknik

Mönsterkonstruktion 1

Mönsterkonstruktion 2

Naturbruk

Naturguidning 1

Naturguidning 2

Naturkunskap 1a1

Naturkunskap 1a2

Naturkunskap 1b

Naturkunskap 2

Natur- och landskapsvård

Naturvetenskaplig specialisering

Naturvetenskaplig spets

Nyinstallation

Näthandel 1

Näthandel 2

Nät- och transformatorstationer

Nätunderhållsarbete i stadsnät

Nätunderhållsarbete i vindkraftnät

Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV

Nätverksadministration

Nätverks- och kommunikationstjänster

Nätverkssäkerhet

Nätverksteknik

Nätverksteknologier

Odling av djurfoder

Odling i växthus 1

Odling i växthus 2

Odling i växthus – specialisering

Original, reproduktion och prepress

Palliativ vård

Pas de deux/partnering

Passersystem

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt ledarskap

Personaladministration

Personbilsteknik – introduktion

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 2

Personlig försäljning 3

Persontrafik 1a

Persontrafik 1b

Persontrafik – vux

Persontransporter – specialisering

Pistmaskiner och utrustning

Pistmaskinkörning

Planering före byggstart

Plast- och lamineringsteknik

Plocklagerhantering

Plåtslageri – grunder

Plåtslageriprocessen

Plåtslageri – svetstekniker

Politik och hållbar utveckling

Praktisk ellära

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 2

Praktisk marknadsföring 3

Privatjuridik

Processdatorsystem

Processmätteknik 1

Processmätteknik 2

Processreglering

Produktionsfilosofi 1

Produktionsfilosofi 2

Produktionsflöden

Produktionskunskap 1

Produktionskunskap 2

Produktionsutrustning 1

Produktionsutrustning 2

Produktionsutrustning 3

Produktionsutrustning 4

Produktutveckling 1

Produktutveckling 2

Programhantering

Programmerbara datorsystem – spårfordon

Programmerbara styrsystem

Programmering 1

Programmering 2

Programmering 3

Projektering el 1

Projektering el 2

Projektering VVS 1

Projektering VVS 2

Provning och kontrollarbete

Psykiatri 1

Psykiatri 2

Psykologi 1

Psykologi 2a

Psykologi 2b

Radiokommunikation till sjöss

Radiologiska utrustningar

Radioproduktion

Reception 1

Reception 2

Reception 3

Receptions- och konferensservice

Redovisning 1

Redovisning 2

Regi

Religionskunskap 1

Religionskunskap 2

Religionskunskap – specialisering

Renen och dess naturmiljö 1

Renen och dess naturmiljö 2

Renen och rennäringen 1

Renen och rennäringen 2

Rening av förorenat vatten

Reparation av lastbilar och mobila maskiner

Reparation av motorcyklar och ATV

Reparation av personbilar och lätta transportfordon

Reparation av snöfordon

Reparation av snöskoter

Repertoar

Repertoar för yrkesdansare

Reseproduktion och försäljning

Reservkraft

Resmål och resvägar

Retorik

Ridning 1

Ridning 2

Ridning och körning

Riktbänkssystem

Riktningsteknik – introduktion

Rit- och mätningsteknik

Robotteknik

Rums- och konferensbokning

Rytmik

Räddningsmedicin

Rätten och samhället

Rättspsykiatri

Rörsvets 1

Rörsvets 2

Röst

Samernas kultur och historia

Samhällsbaserad psykiatri

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1a2

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Samisk hantverkskultur

Samisk mat och matkultur

Samiskt hantverk 1

Samiskt hantverk 2

Samiskt hantverk 3

Samiskt hantverk 4

Samiskt hantverk 5

Sammanfogning

Samtida kulturuttryck

Sanitetsteknik 1

Sanitetsteknik 2

Scenisk gestaltning 1

Scenisk gestaltning 2

Scenisk gestaltning 3

Sceniskt karaktärsarbete

Sceniskt karaktärsarbete – text

Scenisk verksamhet för yrkesdansare

Scenografi, mask och kostym

Servering 1

Servering 2

Servering – specialisering

Servicekunskap

Service och bemötande 1

Service och bemötande 2

Service och reparationsarbete

Serviceteknik – naturbruk 1

Serviceteknik – naturbruk 2

Serviceteknik – naturbruk – specialisering

Signalteknik

Skadebesiktning och produktionsflöde

Skapande verksamhet

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

Skeppsteknik

Skogsmaskiner – specialisering

Skogsskötsel 1

Skogsskötsel 2

Skogsskötsel – specialisering

Skrivande

Skärgårdsnavigation

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer – specialisering

Småreparationer – karosseri

Småreparationer – lackering

Småskalig skogsteknik

Snöfordon – introduktion

Socialpedagogik

Socialt arbete

Sociologi

Specialkoster

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 2

Specialyrken 1

Specialyrken 2

Specialyrken 3

Språk specialisering – retorik 1a

Språk specialisering – retorik 1b

Språk specialisering – skrivande

Spårbundna fordon – introduktion

Spårfordon – grund

Stumsvets 1

Stumsvets 2

Styckning 1

Styckning 2

Styckning 3

Styckning 4

Styckning – specialisering

Styr- och säkerhetssystem

Styr- och övervakningssystem

Städservice

Support och hemservice

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Svenska för döva 1

Svenska för döva 2

Svenska för döva 3

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 3

Svenskt teckenspråk 1

Svenskt teckenspråk 2

Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet

Svenskt teckenspråk för hörande 1

Svenskt teckenspråk för hörande 2

Svenskt teckenspråk för hörande 3

Svenskt teckenspråk för hörande 4

Svenskt teckenspråk för hörande 5

Svenskt teckenspråk för hörande 6

Svenskt teckenspråk för hörande 7

Svets grund

Systemteknik – spårfordon

Systemuppbyggnad

Säkerhet och miljö

Sällskapsdjur 1

Sällskapsdjur 2

Taxitrafik

Teaterteori

Teknik 1

Teknik 2

Teknik i vård och omsorg

Teknik – specialisering

Telefon- och internetservice

Teleskoplastare

Terrängtransporter

Textil design 1

Textil design 2

Textil design 3

Textil design 4

Textil design 4 – specialisering

Textil design 5

Textil design 5 – specialisering

Textil design 6a

Textil design 6b

Textil färg och form

Textkommunikation

Tillverkningsunderlag 1

Tillverkningsunderlag 2

Tillämpad programmering

Timring

Tradition och utveckling

Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon

Transport och spedition

Trav 1

Trav 2

Trådlösa radiosystem

Trä 1 – stommar

Trä 2 – beklädnad

Trä 3 – montage

Trädgårdsanläggning 1

Trädgårdsanläggning 2

Trädgårdsanläggning – specialisering

Trädgårdsmaskiner

Trädgårdsodling

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär

Trädgårdsodling – plantskoleväxter

Trädgårdsodling – specialisering

Träning av hund

Träningslära 1

Träningslära 2

Tränings- och tävlingslära 1

Tränings- och tävlingslära 2

Tränings- och tävlingslära 3

Tunga arbetsmaskiner

Turistbyråservice

Tv-produktion

Tätskikt våtrum

Underhåll – driftsäkerhet

Underhåll – elteknik

Underhåll – hydraulik

Underhåll – hydraulik och pneumatik

Underhåll – lager och smörjteknik

Underhåll – mekatronik

Underhåll – pneumatik

Underhåll – produktionsmekanik

Underhåll – pumpteknik

Underhållsteknik – flyg

Underhåll – transmissioner och uppriktning

Underhåll – vibrationsteknik

Ungdomskulturer

Utställningsdesign 1

Utställningsdesign 2

Utställningsdesign 3

Vardagsolyckor

Vattenbruk – grunder

Vattenbruk – specialisering

Vattenkraftstationer

Vatten- och miljöteknik

Vatten- och processkemi

Vattenreningens mikrobiologi

Webbserverprogrammering 1

Webbserverprogrammering 2

Webbtjänster

Webbutveckling 1

Webbutveckling 2

Webbutveckling 3

Ventilationsisolering

Ventilationsmontering 1

Ventilationsmontering 2

Ventilationsplåtslageri 1

Ventilationsplåtslageri 2

Ventilationsservice

Ventilationsteknik – injustering

Verkstad – spårfordon

Verktygskunskap

Verktygs- och materialhantering

Virkeslära

Virkesmätning

Virkestransport med skotare

Visuell kommunikation

VVS gassvetsning rör

VVS-isolering

VVS svets industrirör

VVS svets och lödning rör

VVS-teknik

VVS TIG-svetsning rör

Våningsservice 1

Våningsservice 2

Våningsservice 3

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 2

Vård och omsorg – specialisering

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Vårdpedagogik och handledning

Väghyvel

Värdskap på resmålet

Värmelära

Värmeteknik 1

Värmeteknik 2

Växtkunskap 1

Växtkunskap 2

Växtkunskap – fastighetsskötsel

Växtodling 1

Växtodling 2

Växtodling – specialisering

Yrkestrafik 1a

Yrkestrafik 1b

Yrkestrafik – vux

Ytbeklädnad – grund

Yttre miljö – anläggningar

Yttre miljö – maskiner och verktyg

Äldres hälsa och livskvalitet

Till toppen Gå till toppen på sidan