Samtliga gymnasieämnen

Administration

Affärskommunikation

Aktiviteter och värdskap

Anatomi och fysiologi

Animation

Anläggning

Anläggningsförare

Arkitektur

Artificiell intelligens

ATV- och motorcykelteknik

Automatiserade system

Bageri- och konditorikunskap

Banskötsel för hästsport

Barn- och ungdomsvård

Beläggning

Berghantering

Betong

Bild

Bildteori

Biodling

Biologi

Biologi i vattenmiljöer

Biologi – naturbruk

Brand, bevakning och säkerhet

Bussteknik

Bygg och anläggning

Byggproduktionsledning

Båtkunskap

Cad

Charkuterikunskap

Cirkus

Dansgestaltning

Dansgestaltning för yrkesdansare

Dansorientering

Dansteknik

Dansteknik för yrkesdansare

Dansteori

Datalagring

Datoriserad mönsterhantering

Dator- och kommunikationsteknik

Datorstyrd produktion

Datorsystem – spårfordon

Design

Digitalt skapande

Djur

Djur för forskningsändamål

Djurparksdjur

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård

Driftsäkerhet och underhåll

Dryckeskunskap

Däckstjänst

Eldistributionsteknik

Elektronik

Elektronikproduktion

Elektronik – spårfordon

Elektroniksystem – installation och underhåll

Elektroteknik

Elementmontering

Elkraft och traktion – spårfordon

Ellära

Ellära och digitalteknik – flyg

Ellära – spårfordon

Elmotordrivsystem

Elmätteknik

El- och hybridfordonsteknik

El- och verkstadsteknik

Energiteknik

Engelska

Engelska för döva

Entreprenörskap

Estetisk kommunikation

Eurytmi

Eventteknik

Fartygsteknik

Fastighetsautomation

Fastighetsförvaltning

Fastighetsservice

Film- och tv-produktion

Filosofi

Fiske

Fiskevård

Flerbränslefordonsteknik

Flygplansteknik

Flygplatsteknik

Fordon och redskap inom naturbruk

Fordons- och transportbranschen

Fordonsteknik

Fordonstestteknik

Formgivning

Fotografisk bild

Fritidsbåtteknik

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Fritids- och idrottskunskap

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Fysik

Företagsekonomi

Försäljning och kundservice

Gasturbinmotorer – flyg

Geografi

Gerontologi och geriatrik

Godshantering

Godstransporter

Golvläggning

Grafisk kommunikation

Grafisk produktion

Grundläggande vård och omsorg

Gränssnittsdesign

Grönyte- och småmaskinsteknik

Gymnasieingenjören i praktiken

Handel

Hantverk

Hantverkskunskap

Helikopterteknik

Hippologi

Historia

Hjulutrustningsteknik

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Hundkunskap

Husbyggnad

Husbyggnad – specialyrken

Husvagns- och husbilsteknik

Hygienkunskap

Hållbart samhälle

Hälsa

Hälso- och sjukvård

Hälsovård

Hästkunskap

Idrott och hälsa

Industriautomation

Industriella produktionsmetoder

Industriell automation

Industriell design

Industrirör svets VVS

Industrirörteknik

Industritekniska processer

Industriteknisk fördjupning

Information och kommunikation

Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur

Inköp och logistik

Installationsteknik

Juridik

Järnvägsbyggnad

Järnvägsteknik

Karosseriteknik

Kemi

Klassisk grekiska – språk och kultur

Kolvmotorer – flyg

Konferens och evenemang

Konsthantverk

Konst och kultur

Konstruktion

Konstruktionsteknik

Kraft- och värmeteknik

Kyl- och värmepumpsteknik

Lackeringsteknik

Lager och terminal

Lantbruksdjur

Lantbruksmaskiner

Lantbruksmaskinsteknik

Larm och säkerhetsteknik

Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik

Lastbilar – reparations- och systemteknik

Lastbilspåbyggnadsteknik

Lastmaskiner och truckar inom naturbruk

Latin – språk och kultur

Ledarskap och organisation

Livsmedels- och näringskunskap

Ljudproduktion

Lås- och passerteknik

Manuell mönsterkonstruktion

Marina elektroniksystem

Marin el och elektronik

Marinmotorteknik

Maskintjänst

Massage

Matematik

Materialkunskap

Matlagningskunskap

Mat och butik

Mat och dryck i kombination

Medicinsk teknik

Mediekommunikation

Medieproduktion

Medier, samhälle och kommunikation

Mekatronik

Mjukvarudesign

Mobila applikationer

Mobila arbetsmaskiner

Mobila maskiner – reparations- och systemteknik

Moderna språk

Modersmål

Motor- och röjmotorsåg

Mur- och putsverk

Musik

Musikteori

Måleri

Måltids- och branschkunskap

Människan

Människan i industrin

Människans språk

Människans säkerhet

Mät-, styr- och reglerteknik

Naturbruk

Naturbrukets byggnader

Naturguidning

Naturkunskap

Natur- och landskapsvård

Naturturism

Naturvetenskaplig specialisering

Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Nätverksteknik

Odling i växthus

Omvårdnad

Pedagogik

Pedagogik i vård och omsorg

Pedagogiskt arbete

Personbilar – reparations- och systemteknik

Personbilar – service och underhållsteknik

Persontransporter

Plåtslageri

Plåtslageriteknik

Processautomation

Processteknik – energi

Processteknik – kemi

Produktionsfilosofi

Produktionskunskap

Produktionsutrustning

Produktionsutveckling

Produktutveckling

Programmering

Psykiatri

Psykologi

Reception

Religionskunskap

Rengöringsservice

Rennäring

Reseproduktion och marknadsföring

Ridning och körning

Rättspsykiatri

Samernas kultur och historia

Samhällsbyggande

Samhällskunskap

Samisk mat och matkultur

Samiskt hantverk

Sammanfogningsteknik

Serveringskunskap

Service och bemötande

Serviceteknik – naturbruk

Sjöfartssäkerhet

Skog, mark och vatten

Skogsbruksmaskinsteknik

Skogsmaskiner

Skogsproduktion

Skötsel av utemiljöer

Snöfordonsteknik

Social omsorg

Socialt arbete

Sociologi

Specialidrott

Specialpedagogik

Sprinklerteknik

Språk specialisering

Spårfordon

Styckningskunskap

Support och servicearbete

Svenska

Svenska för döva

Svenska som andraspråk

Svenskt teckenspråk

Svenskt teckenspråk för hörande

Systemkunskap

Systemteknik – spårfordon

Teater

Teknik

Tekniska system – el

Tekniska system – VVS

Teknisk isolering

Tillverkningsunderlag

Tillämpad programmering

Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon

Transportteknik

Travkunskap

Truckteknik

Trä

Trädgårdsanläggning

Trädgårdsmaskiner

Trädgårdsodling

Träningslära

Tätskikt våtrum

Underhållsteknik – flyg

Utställningsdesign

Vattenbruk

Vattenkraftteknik

Vatten- och miljöteknik

Webbserverprogrammering

Webbutveckling

Ventilation – installation

Ventilation – plåtslageri

Ventilationsteknik

Verkstad – spårfordon

Verktygs- och materialhantering

Visuell kommunikation

VVS – installation

Våningsservice

Vård och omsorg specialisering

Växtkunskap

Växtodling

Yrkesteknik – flyg

Yttre miljö