Nya ämnen på gymnasieingenjörsutbildningen från 1 augusti 2018

Höstterminen 2018 blir det några förändringar på gymnasieskolans fjärde tekniska år. Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men påverkar också de övriga profilerna.

Generella förändringar

I alla fyra profiler tas kurser inom företagsekonomi och entreprenörskap bort. Motsvarande innehåll kan ges i kursen gymnasieingenjören i praktiken.

Den nya poängplanen träder i kraft 1 augusti 2018, men den gamla gäller parallellt ytterligare ett läsår. Det innebär att skolorna själva väljer om de vill påbörja de nya kurserna redan i höst eller vänta ett år. Det är inte möjligt att använda både den nya och den gamla poängplanen samtidigt.

Profil design- och produktutveckling

Nya ämnen på profilen design- och produktutveckling är industriell automation, industriell design, industriella produktionsmetoder, konstruktionsteknik och produktionsutveckling. De nya ämnena ersätter en rad andra ämnen och kurser som tas bort från poängplanen, men som finns kvar i övriga gymnasieskolan. Se ny poängplan.

Profil produktionsteknik

Nya ämnen på profilen produktionsteknik är industriell automation, industriella produktionsmetoder, industriell design, konstruktionsteknik, produktionsutveckling, processteknik-energi, processteknik-kemi. De nya ämnena ersätter en rad andra ämnen och kurser som tas bort från poängplanen, men som finns kvar i övriga gymnasieskolan. Se ny poängplan.