Tekniskt fel! Ladda om sidan och försök igen.

Lärlingsutbildning

Industritekniska programmet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.