Samtliga gymnasieprogram

Lärlingsutbildning

Fordons- och transportprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.