Vi har påbörjat en översyn av yrkesutgångarna inom gymnasieskolans alla yrkesprogram. Arbetet planeras vara klart till våren 2019.

Samtliga yrkesutgångar

Vi ser över yrkesutgångarna inom yrkesprogrammen

Skolverket har påbörjat en översyn av yrkesutgångarna inom gymnasieskolans alla yrkesprogram. Yrkesutgångar avser de föreslagna programfördjupningspaket som vi tog fram tillsammans med branschen 2011. Idag presenterar vi totalt 179 yrkesutgångar inom yrkesprogrammen och de riksrekryterande utbildningarna med eget examensmål. Vår målsättning är att uppdatera yrkesutgångarna till namn och innehåll så att de dels motsvarar efterfrågan på dagens arbetsmarknad, dels speglar en kompetensnivå som leder till anställningsbarhet. Arbetet planeras vara klart till våren 2019.