Exempel på yrkesutgång: Anläggningsmaskinförare

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
KursPoäng
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

en_Inriktning

Anläggningsfordon - 900p Studievägskod: BAANL

Anläggningsförare
Anläggningsförare
KursPoäng
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggningsförare — process 100

en_Programfördjupningspaket

Anläggning
Anläggning
KursPoäng
Anläggning — ledningsbyggnad 200
Anläggning — vägbyggnad 100