Exempel på yrkesutgång: Bergarbetare

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
KursPoäng
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

en_Inriktning

Mark och anläggning - 500p Studievägskod: BAMAR

Anläggning
Anläggning
KursPoäng
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200
Anläggningsprocessen 200

en_Programfördjupningspaket

Berghantering
Berghantering
KursPoäng
Bergarbeten 200
Bergborrning 200
Bergmaskiner 100
Bergsprängning 200