Utgång: Personlig assistent

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a2 50
Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100

en_Inriktning

Socialt arbete - 300p Studievägskod: BFSOC

Socialt arbete
Socialt arbete
KursPoäng
Socialt arbete 200
Sociologi
Sociologi
KursPoäng
Sociologi 100

en_Programfördjupningspaket

Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg
KursPoäng
Grundläggande vård och omsorg 100
Specialpedagogik
Specialpedagogik
KursPoäng
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2 100