Exempel på yrkesutgång: Personbilsmekaniker

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Fordons- och transportbranschen
Fordons- och transportbranschen
KursPoäng
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursPoäng
Fordonsteknik — introduktion 200

en_Inriktning

Personbil - 400p Studievägskod: FTPER

Personbilar — service och underhållsteknik
Personbilar — service och underhållsteknik
KursPoäng
Personbilar — basteknik 100
Personbilar — service och underhåll 1 100
Personbilar — service och underhåll 2 100
Personbilar — verkstad och elteknik 100

en_Programfördjupningspaket

El- och hybridfordonsteknik
El- och hybridfordonsteknik
KursPoäng
El- och hybridfordon 1 100
Personbilar — reparations- och systemteknik
Personbilar — reparations- och systemteknik
KursPoäng
Personbilar — chassi och bromsar 100
Personbilar — förbränningsmotorer 100
Personbilar — kraftöverföring 100
Personbilar — system- och diagnosteknik 1 200
Personbilar — system- och diagnosteknik 2 100