Exempel på yrkesutgång: Flygmekaniker, gasturbin

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Ellära och digitalteknik — flyg
Ellära och digitalteknik — flyg
KursPoäng
Digitalteknik och flyginstrument 100
Ellära — flyg 100
Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1b1 100
Underhållsteknik — flyg
Underhållsteknik — flyg
KursPoäng
Flygunderhåll 200
Materiallära — flyg 100
Yrkesteknik — flyg
Yrkesteknik — flyg
KursPoäng
Aerodynamik — flyg 100
Flyglagstiftning 50
Mänskliga faktorer 50

en_Inriktning

Flygplan - 200p Studievägskod: FXFLY

Flygplansteknik
Flygplansteknik
KursPoäng
Flygplansteknik 200