Utgång: Inköpsassistent

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Servicekunskap 100
Handel
Handel
KursPoäng
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 1 100

en_Inriktning

Handel och service - 500p Studievägskod: HAHAN

Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Personlig försäljning 1 100
Handel
Handel
KursPoäng
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp 1 100
Näthandel
Näthandel
KursPoäng
Näthandel 1 100

en_Programfördjupningspaket

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp 2 100
Logistik 1 100
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100