Utgång: Textil och konfektion

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Hantverk — introduktion 200
Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Tradition och utveckling 100

en_Inriktning

Textil design - 500p Studievägskod: HVTEX

Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Textil design 1 200
Textil design 2 200
Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursPoäng
Material och miljö 100

en_Programfördjupningspaket

Datoriserad mönsterhantering
Datoriserad mönsterhantering
KursPoäng
Datoriserad mönsterhantering 1 100
Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Textil design 3 200
Manuell mönsterkonstruktion
Manuell mönsterkonstruktion
KursPoäng
Mönsterkonstruktion 1 100
Mönsterkonstruktion 2 100