Utgång: Sågverksoperatör

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin
Människan i industrin
KursPoäng
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100

en_Inriktning

Produkt och maskinteknik - 300p Studievägskod: INPRK

Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
KursPoäng
Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling
Produktutveckling
KursPoäng
Produktutveckling 1 100

en_Programfördjupningspaket

Automatiserade system
Automatiserade system
KursPoäng
Allmän automationsteknik 100
Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Avhjälpande underhåll 1 100
Underhåll — driftsäkerhet 100
Industriautomation
Industriautomation
KursPoäng
Industriautomation 100
Materialkunskap
Materialkunskap
KursPoäng
Materialkunskap 1 100
Materialkunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 3 100
Produktionsutrustning 4 100
Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag
KursPoäng
Tillverkningsunderlag 1 100