Utgång: Laboratorietekniker inom kemisk industri

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin
Människan i industrin
KursPoäng
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100

en_Inriktning

Processteknik - 400p Studievägskod: INPRO

Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 2 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100

en_Programfördjupningspaket

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 3 100
Laboratorieteknik 200
Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100