Utgång: Processoperatör kemi

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin
Människan i industrin
KursPoäng
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100

en_Inriktning

Processteknik - 400p Studievägskod: INPRO

Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 2 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100

en_Programfördjupningspaket

Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Avhjälpande underhåll 1 100
Underhåll — driftsäkerhet 100
Industriautomation
Industriautomation
KursPoäng
Industriautomation 100
Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 3 100
Industritekniska processer 4 100
Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 2 100