Exempel på yrkesutgång: Marin systemtekniker

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Båtkunskap
Båtkunskap
KursPoäng
Skärgårdsnavigation 100
Fritidsbåtteknik
Fritidsbåtteknik
KursPoäng
Båthantering och underhåll 100
Marin el och elektronik
Marin el och elektronik
KursPoäng
Båtel 1 100
Marinelektronik 1 100
Marinmotorteknik
Marinmotorteknik
KursPoäng
Marinmotor — introduktion 100

en_Inriktning

El och elektronik - 300p Studievägskod: MXELO

Elektronik
Elektronik
KursPoäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Marin el och elektronik
Marin el och elektronik
KursPoäng
Båtel 2 100
Motorelektronik 1 100

en_Programfördjupningspaket

Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1a 150
Marin el och elektronik
Marin el och elektronik
KursPoäng
Marinelektronik 2 100
Marinelektronik 3 100
Motorelektronik 2 100
Marinmotorteknik
Marinmotorteknik
KursPoäng
Nyinstallation 100