Utgång: Arbete med hund

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Naturbruk
Naturbruk
KursPoäng
Naturbruk 200

en_Inriktning

Djur - 300p Studievägskod: NBDJU

Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
KursPoäng
Djurens biologi 100
Djur
Djur
KursPoäng
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100

en_Programfördjupningspaket

Djur
Djur
KursPoäng
Sällskapsdjur 1 100
Hundkunskap
Hundkunskap
KursPoäng
Hundkunskap 1 100
Hundkunskap 2 100
Hundkunskap 3 100
Träning av hund 100
Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Aktivitetsledarskap 100